Brigadledningens stridsplan tar form

Nu är det drygt en månad kvar till den stora vinterövningen Cold Response i Nordnorge startar. I år kommer huvuddelen av det svenska truppbidraget att ingå i en multinationell brigad tillsammans med fyra andra länder, och planeringsarbetet är redan i full gång.
– Den här veckan träffas representanter från alla ingående nationer här i Boden. Tillsammans bygger vi nu en stridsplan som vi kan utgå ifrån när övningen börjar, berättar Tommy Sjödén, genomförandechef vid Tredje brigadstaben.

Planeringsdiskussioner vid lägeskartan, längst till höger Tommy Sjödén och Pierre Leroux. Övning Vintersol 2014.
Planeringsdiskussioner vid lägeskartan, längst till höger Tommy Sjödén och Pierre Leroux. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sverige har deltagit i Cold Response sedan 2006. Nytt för i år är att Sverige ska ingå i en multinationell brigad och dessutom vara den ledande nationen i denna brigad. Brigadchef blir överste Lars Karlsson, nyutnämnd brigadchef vid I 19.

– Det är en stor och mycket utmanande uppgift. Vi åker upp med huvuddelen av tredje brigadstabens personal och en stor del av pansarbataljonen, totalt blir vi närmare 600 soldater och officerare från I 19, berättar Lars Karlsson.

Givande samarbete

Under veckan har representanter för den multinationella brigadens alla ingående nationer funnits på plats i Boden för att delta i planeringsarbetet. Förutom Sverige kommer Holland, Kanada, USA och Storbritannien att ingå i styrkan. En av de gästande officerarna är major Pierre Leroux som representerar den kanadensiska bataljonen.

– Det är mycket viktigt att alla ingående nationer är med i planeringsarbetet från början. Framförallt är det viktigt att vi träffas och arbetar ihop, det ger väldigt mycket. Vi kan ge varandra svar och rekommendationer direkt när frågor uppkommer efterhand, säger Pierre Leroux.

Det är första gången Pierre Leroux besöker Sverige.
– Det har varit mycket givande att få vara här och arbeta tillsammans. På onsdag fick vi dessutom en lektion i Bodens militärhistoria. Då fick vi bland annat besöka ett av de gamla forten i Bodens fästning, en mycket intressant upplevelse.

Olika alternativ förbereds

Under Cold Response kommer den multinationella styrkan att strida mot en norsk brigad, det innebär att man inte kan veta hur motståndaren kommer att agera efter hand som olika situationer uppstår.
– Med en så kallad tillämpad övning går ingenting att ta för givet. Vi vet vilket utgångsläge som gäller när övningen startar, och vi kan göra en stridsplan att utgå ifrån i inledningsskedet. Sedan planerar vi olika alternativa lösningar på det vi kan förmoda att motståndaren kommer att göra under stridens gång, säger Tommy Sjödén.

Tredje brigadstaben fortsätter nu planeringen inför Cold Response som startar den 10 mars. Ett led i förberedelserna är övningen Vintersol i Boden, som genomförs i mitten av februari. I övningen ingår bland annat kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst och samträning av ingående förband.

Karta