Möt Försvarsmakten på Vildmarksmässan

För den intresserade finns möjligheten att träffa Försvarsmakten på vildmarksmässan mellan den 7-9 mars.

Det finns många beröringspunkter mellan Försvarsmakten och fridlufsintresserade. Amfibieregementet deltog senast 2012 på mässan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Några av Försvarsmaktens förband kommer att vara representerade under mässan. Det finns möjlighet att träffa personal från Amfibieregementet, Livgardet, Hemvärnet och Norrbottens regemente.

Den som vill kommer bland annat att få möjligheten att lära sig mer om överlevnad och testa sin fysiska förmåga.

( Älvsjömässan, monter B 10:29)