Livgardet paraderar vid Te Deum

Söndagen den 2 mars hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan med anledning av prinsessan Madeleines nedkomst. Försvarsmaktens verksamhet inkluderar förutom ordinarie högvakt också grenadjärvakt, som paraderar i valven.

Grenadjärvakt från Livgardet kommer att synas vid Stockholms slott på söndag med anledning av Te Deum. Bilden är från ett tidigare statsbesök från Turkiet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Te Deum äger rum klockan 14.00 i Slottskyrkan, som är stängd för allmänheten denna dag. Grenadjärvakt från livkompaniet paraderar i Södra valvet klockan 12.45-14.00 i samband med att gästerna anländer till Slottskyrkan samt klockan 14.20-15.00 då gästerna lämnar Slottskyrkan.

Grenadjärvakt paraderar också i Östra valvet klockan 14.20-15.30 i samband med att gästerna anländer till Östra valvet via inre Borggården efter tacksägelsegudstjänsten.

Inne i kyrkan kommer hovtrumpetare Olle Hermansen, som också är musikinspektör på Försvarsmusiken, att spela.