Ledarskap inledde kaptensutbildningen

Ett antal blivande kaptener har anlänt till Markstridsskolan i Skövde. De kommer från olika arméförband runt om i landet och ska under det kommande halvåret genomgå den utbildning som krävs för att de ska kunna ta nästa steg i karriären och kliva in som chefer på en högre nivå.

Under den inledande veckan av kaptensutbildningen ingick både teori och praktik kring vägledande samtal. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Utbildningen fokuserar på att ge eleverna fördjupad kunskap inom ämnena taktik, stridsteknik, engelska och ledarskap för att de sedan ska kunna arbeta som exempelvis kompanichefer eller bataljonsstabsmedlemmar.

Samtalet – ett viktigt verktyg

Inledningsvis har eleverna spenderat en vecka med att studera ledarskap med fokus på vägledande samtal, både för individer och för grupper. Syftet är att öva sig i att använda samtalet som ett verktyg i sin roll som ledare och chef.

— Samtalet är en så stor del av ledarskapet och det är viktigt att man har förmågan att använda det på ett medvetet sätt, berättar Christer Thornblad som arbetar som ledarskapslärare vid Markstridsskolan. Att inleda utbildningen med samtalsteknik innebär att de under resterande del har med sig detta som grund och kontinuerligt kan använda sig av metoden. De kan då reflektera över sin egen ledarskapsfilosofi, även när de läser inom andra områden, som exempelvis taktik.

Tid för reflektion och utveckling

Officerarna som nu utbildas till kaptener har mycket praktisk erfarenhet bakom sig, flera av dem har arbetat inom Försvarsmakten i närmare tio år. Kursen medför en möjlighet att ta ett steg tillbaka från den hektiska vardagen och under utbildningen tänka igenom hur man fungerar som ledare, vem man är i olika situationer och varför man agerar som man gör. Och framför allt på huruvida man har behov av att förändra något i sitt eget ledarskap och hur man i sådana fall ska kunna göra det. För med en högre befattning kommer också ett förändrat ansvar och en ny roll inom organisationen.

— Vi vill uppnå att de när de är klara här har en högre medvetenhet och har en utarbetad idé kring hur de ska förhålla sig till sitt yrke och sitt eget ledarskap i vardagen hemma på sina förband. Kraven de möter är att kunna hantera mänskliga processer direkt och förstå hur de ska kunna förändra sitt ledarskap gentemot den nya rollen i en högre befattning, säger Christer Thornblad.

Ledarskap är ett återkommande ämne vid tre separata tillfällen under utbildningen. Innan sommaren ska man också ha lärt sig mer om chefsrollen och ledarskapet i svåra situationer samt i kriser och med ett påtagligt stressperspektiv.