Arbetsförmedlingen positiv till deltidsoldater

Arbetsförmedlingen ska nu stödja rekryteringen av tidvis tjänstgörande personal till insatsorganisationen bland sina egna anställda. Det framgår av den avsiktsförklaring som överbefälhavaren, general Sverker Göranson och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist undertecknade på måndagen ombord på HMS Belos.

ÖB General Sverker Göranson och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist undertecknar avtalet ombord på HMS Belos. Foto: Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Tittut! Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist passar på att titta in i en helikopter 15 ombord på HMS Belos. Foto: Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Det är soldater och sjömän avtalet handlar om. Angeles Bermudez Svankvist och Sverker Göranson omgivna av personal från Marinbasen och 1. Ubåtsflottiljen. Foto: Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

– Ett tätt samarbete mellan Försvarsmakten och övriga samhället är ett måste om försvarsreformen - med anställda soldater och sjömän i stället för värnpliktiga - ska lyckas, säger Sverker Göranson.

Försvarsmakten har tidigare tecknat ett liknande avtal med IBM och ytterligare avtal med privata näringslivet är på gång. 
– Breda kontaktytor i samhället har alltid varit viktiga för Försvarsmakten, men är än viktigare idag när vi måste bredda vår rekryteringsbas, understryker ÖB. Vi måste därför vara öppna för nya vägar att nå olika grupper. Och för att nå ut så brett som möjligt måste vi också tänka nytt och utanför boxen.

Avsiktsförklaringen med Arbetsförmedlingen är just ett sånt steg. Den innebär också att personal från Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten ska kunna praktisera i varandras verksamheter, som en form av växeltjänstgöring.

– Genom att möjliggöra för Arbetsförmedlingens personal att arbeta som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten tillvaratar vi kompetensflöden och utvecklingsmöjligheter mellan våra två myndigheter. Det är inte bara vi som tjänar på detta utan Arbetsförmedlingen får tillbaka personal med ytterligare kunskaper och erfarenheter, säger Sverker Göranson.

I samband med undertecknandet av avsiktsförklaringen konstaterade de båda myndighetscheferna att det är glädjande att myndigheter i den statliga sektorn ka hjälpas åt att utbyta kompetens och därtill även öka Försvarsmaktens förmåga.