Minröjningsfartyg med unik förmåga

De svenska minröjningsfartygen av Kosterklass är mycket kompetenta i att söka efter och oskadliggöra minor under vattnet. Med högupplösta sonarer och fjärrstyrda undervattensfarkoster kan man hitta även små minor under mycket svåra förhållanden. Det kan i och för sig flera andra nationers minröjningsfartyg också. En sak som däremot särskiljer är de svenska fartygens förmåga till självförsvar.

Vapentekniker Karin Lindbom tillsammans med övriga skyttar. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Vapentekniker Melker Svensson ger eld med tung kulspruta mot det bogserade målet.
Vapentekniker Melker Svensson ger eld med tung kulspruta mot det bogserade målet. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
HMS Ulvön är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass.
HMS Ulvön är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Vapentekniker Melker Svensson ger eld med tung kulspruta mot det bogserade målet. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
HMS Ulvön är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten

Minröjning är ofta en tidskrävande och noggrann verksamhet som i ett skarpt läge äger rum under hot från fientligt flyg eller fartyg. I andra länder förlitar man sig då på skydd av exempelvis fregatter. På de svenska minröjningsfartygen finns ett, i sammanhanget, bra självförsvar. Fartygets försvar mot luft- och ytmål är uppbyggt kring en 40-millimeters artilleri med eldledning för alla väder och siktförhållanden som kompletteras med både tunga och medeltunga kulsprutor.

Den gångna veckan fick besättningarna på HMS Ulvön och HMS Vinga möjlighet att öva mot luftmål under gynnsamma väderförhållanden.
Många skott har skjutits från såväl de lätta som tunga kulsprutorna och pjäsen.
– Besättningarna har verkligen höjt sig ytterligare ett snäpp genom dessa övningar och jag har gott förtroende för både vår utrustning och besättningen, säger Martin Göth som är fartygschef på HMS Ulvön.

Övningar av olika slag väntar under våren men även en minröjningsinsats utanför Göteborg i slutet av april, där man ska leta minor som lades ut under de båda världskrigen och som på flera ställen fortfarande finns kvar.