Färdiga till strid

Övning Höstlöv 2012 har nu inletts på allvar. Förbanden har nu kommit till övningsområdet i Boden och håller som bäst på med de sista förberedelserna inför kommande strider.– Det ska bli riktigt roligt, det är ju inte så ofta vi har övningar av den här omfattningen, säger Rickard Landström, granatgevärsskytt på andra pansarskyttekompaniet.

Andra pansarskyttekompaniet rullade ut på Bodens södra skjutfält under onsdagsförmiddagen för att ytterligare vässa klorna inför kommande strider. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det blir spännande att se hur det utvecklar sig, vi är laddade för strid så nu kör vi”, säger soldaten Rickard Landström.
”Det blir spännande att se hur det utvecklar sig, vi är laddade för strid så nu kör vi”, säger soldaten Rickard Landström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Rikard Daleke, till vänster, går igenom de sista detaljerna med kompaniövningsledaren Magnus Förare.
Kompanichefen Rikard Daleke, till vänster, går igenom de sista detaljerna med kompaniövningsledaren Magnus Förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det blir spännande att se hur det utvecklar sig, vi är laddade för strid så nu kör vi”, säger soldaten Rickard Landström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Rikard Daleke, till vänster, går igenom de sista detaljerna med kompaniövningsledaren Magnus Förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övning Höstlöv syftar till att träna insatsförband ur Garnison Nord i väpnad strid inom ramen för ett högkonfliktscenario. Övningsscenariot handlar i stort om en konflikt om olje- och gasfyndigheter i Barents hav mellan ett antal fiktiva länder.
Under Höstlöv kommer samordnad mekaniserad strid understödd av indirekt eld i form av bataljonsartilleri och artilleristridsgrupp flyg och underhållsfunktioner.

Höst blev plötsligt vinter

Övningsnamnet Höstlöv fick sig dock en rejäl törn under onsdagsförmiddagen då ett rejält snöfall rullade in över övningsområdet.
– Vi kanske ska ändra till Snöstorm istället, nej skämt åsido, nu känner vi att det börjar på allvar. När vi är färdiga med förberedelserna av all utrustning här kommer vi inledningsvis att öva grundläggande stridsmoment med kompaniet så att vi är ännu mer på tårna när vi får stridsuppgifter, det blir bland annat med skyttegrupperna avsuttna och vagnstrid i grupp och pluton med lite olika scenarier, berättar major Rikard Daleke, kompanichef.

Nu kör vi

Övningen kommer huvudsakligen att genomföras på skjutfälten; Boden södra, Kusträsk samt Pagla, men övningsmoment kommer även att genomföras utanför skjutfälten och till del i centrala Boden. 
– Det blir spännande att se hur det utvecklar sig, vi vet ju inte vad som väntar så vi får se hur vi löser våra stridsuppgifter efterhand. Men jag är inte orolig, vi är laddade för strid så nu kör vi, säger soldaten Rickard Landström. 

Deltagande förband i övningen är Norrbottens regemente med delar av Tredje brigadstaben, Pansarbataljonen, 141:a Hemvärnsinsatskompaniet från Jämtland samt personal ur 12:e Hemvärnsbataljonen i Norrbotten.

Artilleriregementet deltar med stabspersonal samt personal för skjutsäkerhet och Norrbottens flygflottilj som understödjer de stridande markförbanden med JAS 39 Gripen.