Viktigt med dialog

F 21 och övriga Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med att inför, under och efter större övningar informera allmänheten och organisationer som kan komma att påverkas eller har påverkats av övningen.

Vi har under åren bjudit in och samverkat med många organisationer, bland annat samebyarna inom övningsområdet.

Som ett led i informationsarbetet bjöd F 21 till årets övning Nordic Air Meet 2012 in nätverket Ofog. Syftet med inbjudan var att på plats informera om övningen innan den startade.

Rubriken i en lokaltidning från fredagen den 24 augusti benämnde nätverket Ofog som hedersgäster. Det blev missvisande då vi inte delar in våra inbjudna gäster i kategorier – utan vi behandlar alla våra besök likvärdigt.