Utmaning att genomföra kurser i Afrika

Hur mycket materiel man än tar med sig kommer man alltid att ha glömt något, därför är kanske driftiga, engagerade och händiga medarbetare det bästa man kan ta med sig. Det har återigen visat sig när Swedint återvände till Uganda för att bedriva FN-kurser till stöd för östra Afrikas ökade krishanteringsförmåga tillsammans med polisen och Folke Bernadotteakademin.

Camilla Ekenberg vid en av sina många inköpsturer på Main Street i Jinja. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Major Carl-Magnus Olofsson och IT-tekniker Daniel Larsson visar prov på händighet och bygger egna förlängningssladdar när den lokala infrastrukturens vägguttag visar sig sakna ström.
Major Carl-Magnus Olofsson och IT-tekniker Daniel Larsson visar prov på händighet och bygger egna förlängningssladdar när den lokala infrastrukturens vägguttag visar sig sakna ström. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Daniel Larsson visar vikten av god fysisk förmåga vid kabeldragning.
Daniel Larsson visar vikten av god fysisk förmåga vid kabeldragning. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Major Carl-Magnus Olofsson och IT-tekniker Daniel Larsson visar prov på händighet och bygger egna förlängningssladdar när den lokala infrastrukturens vägguttag visar sig sakna ström. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Daniel Larsson visar vikten av god fysisk förmåga vid kabeldragning. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten

På Junior Staff College (JSC) där kursverksamheten genomförs finns ändamålsenliga lokaler för att bedriva lektionssalsbundna kurser. Anläggningen håller visserligen inte svensk byggstandard och möter inte våra krav på elsäkerhet, men det är fullt tillräckligt och utgör ingen fara på något sätt för personalen. Dagliga strömbortfall på grund av dåligt kraftnät gör att verksamheten ofta får förlita sig på JSC:s dieseldrivna generator för att strömsätta servrar, datorer och annan elektrisk apparatur.

IT-tekniker Daniel Larsson från Swedint är en av de personer i gruppen på plats i Jinja som allra helst inte ska bli sjuk under kursernas genomförande. Förutom att hålla servrarna igång mellan strömbortfallen för han en daglig kamp mot den lokale internetleverantören som allt som oftast har svaret att ”det är en fiberkabel som blivit avgrävd” när uppkopplingen går ner.

–Jag inser hur enkelt allting egentligen är hemma på Swedint, sa Daniel en morgon när det mesta av vår tekniska utrustning inte ville vara med.
Men med Daniels skicklighet och goda struktur på uppbyggnad av systemen har kurserna hittills inte påverkat i någon större utsträckning av strömbortfallen. Daniels nuvarande utmaning består i att försöka stödja en av våra värdar med underlag angående en ”datorkurs” som de vill ha hjälp att lägga upp. Kursen bör innehålla ”allt” och kunna genomföras på en vecka, vilket så klart är en viss utmaning.

Camilla Ekenberg från Swedint är den som ansvarar för det mesta som faller in under begreppet "administration”, vilket även omfattar all logistik. När man bedriver kurs i Afrika innebär det att arbetet startar månader innan kurserna påbörjas. Camilla är den som ansvarar för uppföljning av anmälda elever, budget, transporter, mat och boende med mera och ser till att vi har bra underlag för återredovisning till vår uppdragsgivare om hur vi disponerar de medel vi har att förfoga över. För den dagliga verksamheten är Camilla oumbärlig i och med att hon håller alla busstransporter och chaufförer i ett järngrepp och ser till att vi alltid åker på avsatt tid, oaktat när det sker på dygnet. Vidare samordnar hon alla sjukbesök för elever, vilket är relativt många, rörande allt ifrån allergier, ögoninfektioner eller diabetes till graviditeter. Camilla är också numera en välkänd person på Main Street i Jinja efter de dagliga inköpsturer som måste till för att köpa allt från billiga golvfläktar för att servrar och projektorer inte ska gå för varma till telefonkort och annan förbrukningsmateriel.

Det är alltid en utmaning att sätta samman ett team från olika statliga myndigheter med olika kulturer, addera instruktörer från övriga nordiska länder och sedan åka till Afrika och genomföra kurser. Men med goda medarbetare som ser till att alla grundläggande funktioner alltid fungerar är det relativt enkelt att skapa en bra stämning i gruppen. Trots de vanliga krämporna som man får räkna med i ett klimat som i Uganda är vi alla rörande överens: det här är bland det roligaste och mest utvecklande vi gjort och vi ser redan fram mot 2013 års kurser till stöd för östra Afrika.