Förberedelser inför utbildning av nya rekryter

Nu är det snart dags att genomföra årets första grundläggande militära utbildning (GMU) vid Ing 2 och inför det vässas nu anställdas kompetenser. Kursen Närkampsinstruktör GMU har nyligen slutförts och elva elever har fått sin examination godkänd.

Försvar med automatkarbin mot cirkulärt angrepp. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Kapten Peter Rönnlund, kurschef.
Kapten Peter Rönnlund, kurschef. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Kapten Peter Rönnlund, kurschef. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

Att ha kunskap och förståelse för hur och när närkampsutövande ska användas kan vara direkt avgörande vid en situation där du möter på motståndaren öga mot öga. Försvarsmakten har arbetat fram ett anpassat system för närkamp då teknikerna måste fungera med full stridsutrustning och begränsad rörlighet där man samtidigt löser en annan uppgift. Systemet bygger på enkla tekniker som ska vara lätta att utföra i stressade situationer.

– I och med att vi i dag har kommit närmare motståndaren, som i exempelvis strid i bebyggelse, är det viktigt att vi har fler alternativ än vårt vapen att välja på för att få kontroll över situationen, säger Peter Rönnlund kurschef. Vidare berättade han att det har varit färre elever än vanligt men det gjorde ju bara att alla fick mer stöd i utbildningen vilket varit bra.

– Det är nyttigt att lära sig strid på kort avstånd och en klar fördel att inte behöva använda sitt vapen, menade Jakob Horck från Ing 2. Jakob tyckte kursen varit bra med stor variation och kände nu att det var viktigt att vidmakthålla kunskapen för att vara så aktuell som möjligt inför att själv stå och lära ut till andra. 

Polisen som genomför egen utbildning inom området hade sett till att utöka sin kompetens med den militära inriktningen och hade därför med Jonas Kärkkänen hundförare från stockholmspolisen. Jonas tyckte utbildningen hade haft ett bra tempo med bra instruktörer och hoppades på att samarbetet mellan Försvarsmakten och polisen kommer öka.
– Det är ju synd att två olika myndigheter utbildar var för sig inom ett område som vi tillsammans har nytta av, menade han.