Afghanska vakter får kunskap om mänskliga rättigheter

Vi sitter i ett tillfälligt uppsatt tält på gårdsplanen till polisstationen i Chahar Bolak. Det taktiska psyops-teamet har utbildning för CIP-vakter i mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om alla människor lika värde och sättet att behandla fångar.

CIP-vakterna har kommit till Chahar Bolak för att få sin betalning. Det blir en kö utanför polisstationen när närmare 200 vakter ska registreras. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Psyops-teamets chef Johan pratar med några av vakterna efter utbildningen. En av CIP-vakterna är orolig för kommande våldsamheter under det afghanska nyårsfirandet och vill berätta mer om hotbilden.
Psyops-teamets chef Johan pratar med några av vakterna efter utbildningen. En av CIP-vakterna är orolig för kommande våldsamheter under det afghanska nyårsfirandet och vill berätta mer om hotbilden. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
I ett tält på gårdsplanen till polisstationen i Chahar Bolak får CIP-vakterna en fördjupad utbildning om mänskliga rättigheter.
I ett tält på gårdsplanen till polisstationen i Chahar Bolak får CIP-vakterna en fördjupad utbildning om mänskliga rättigheter. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Psyops-teamet reser dagens undervisningstält på några minuter. Här kommer närmare 200 CIP-vakter att få lära mer om mänskliga rättigheter.
Psyops-teamet reser dagens undervisningstält på några minuter. Här kommer närmare 200 CIP-vakter att få lära mer om mänskliga rättigheter. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Psyops-teamets chef Johan pratar med några av vakterna efter utbildningen. En av CIP-vakterna är orolig för kommande våldsamheter under det afghanska nyårsfirandet och vill berätta mer om hotbilden. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
I ett tält på gårdsplanen till polisstationen i Chahar Bolak får CIP-vakterna en fördjupad utbildning om mänskliga rättigheter. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Psyops-teamet reser dagens undervisningstält på några minuter. Här kommer närmare 200 CIP-vakter att få lära mer om mänskliga rättigheter. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten

I dag väntas närmare 200 CIP-vakter komma till polisstationen i Chahar Bolak för att få sin lön för tre månader. Chahar Bolak ligger väster om staden Mazar-e Sharif och var tidigare ett starkt fäste för talibanerna.

Johan, chef för psyops-teamet, har förberett ett bildspel om mänskliga rättigheter och ska tillsammans med sina kollegor resa tältet som blir dagens tillfälliga lektionssal. Den korta utbildning vakterna fick när de anställdes ska nu fördjupas.

Afghanistan är ett land sargat av över 30 års krigande där brott mot mänskliga rättigheter har varit vardag. Kvinnor har skändats och fråntagits sin rätt att leva som jämställda individer, krigsfångar har torterats och barn har levt utan rätt till vare sig sjukvård eller skolgång.
När utländsk trupp, på uppdrag av FN, skickade styrkor till Afghanistan var det för att skapa säkerhet och därmed möjlighet att bygga upp en rättssäker stat.

Mycket har hänt på tio år

Mycket har hänt under de tio år som de internationella styrkorna varit i landet, men fortfarande brottas Afghanistan med både säkerhetsproblem och ett korrupt styre.
– Det är kanske inte möjligt att förändra allt på en gång, men vi vill få igång ett samtal och även förklara vad vi förväntar oss av CIP-vakterna, förklarar psyops-soldaten Christoffer.
Psyops-teamet har en viktig uppgift att kommunicera med lokalbefolkningen och möta människor på ett annat sätt än vanliga soldater. Deras uppgift är både att förebygga konflikter och att vara ett stöd när något har inträffat.

Teamet består av chefen Johan och hans kollegor Alexander, Martin, Adam, Martin och Christoffer.

Critical Infrastructure Protection

Dagens uppgift är att utbilda CIP-vakter. CIP står för Critical Infrastructure Protection och är ett tillfälligt projekt för att snabbt kunna bygga upp säkerhet i delar av landet där de afghanska säkerhetsstyrkorna ännu inte är tillräckligt närvarande. Tanken är att byborna själva ska utse vakter som sedan avlönas av Isaf.

Projektet är omdiskuterat i media och har bland annat kritiserats av president Hamid Karzai.
Vakternas pålitlighet har ifrågasatts och många är rekryterade från motståndarsidan. I det svensk-finska området har projektet dock varit framgångsrikt ur säkerhetssynpunkt och det har i sin tur inneburit att lokalbefolkningen nu har större möjlighet att fritt kunna röra sig.

I ett land som härjats av krig under många år är det svårt att navigera med en svart-vit kompass. Krigsherrar som i andra länder hade riskerat att hamna inför domstol sitter idag på höga maktpositioner. I byarna önskar man fred och arbete för att kunna leva normala liv. Om det är den afghanska staten eller någon annan som står för lönen spelar mindre roll när det inte finns mat på bordet. Reintegration är svårt men en absolut nödvändighet för att skapa en framtid för Afghanistan.
– I dag ska vi fördjupa den korta utbildning i mänskliga rättigheter som vakterna fick när de anställdes samt förklara ytterligare vilka befogenheter man har som CIP. De får exempelvis inte gå in och söka ett hus, förklarar Johan.

När vakterna fått sin betalning går de vidare till psyops-teamets tält för en halvtimmes utbildning om mänskliga rättigheter. Huvuddelen av vakterna kan inte läsa och PowerPoint-presentationen innehåller därför bara bilder. Johan och hans ställföreträdande chef Alexander turas om att hålla lektioner.

Berättar om grundläggande rättigheter

De berättar om de grundläggande rättigheter alla människor har och hur både utländska soldater och de afghanska säkerhetsstyrkorna ska arbeta för att skydda dem som är svagast i samhället. Stor vikt läggs vid barn och kvinnors frihet samt en human behandling av fångar.
– Vi försöker ha en interaktion i utbildningen för att alla ska bli delaktiga. Det är viktigt för oss att ta del av CIP-vakternas erfarenhet och behov, säger Johan.

När Johan frågar vad mänskliga rättigheter praktiskt betyder för CIP-vakterna får han varierande svar. Någon svarar att han är medveten om alla människors lika värde och att det är viktigt att omsätta i praktiken. Det blir en kort diskussion där en av vakterna tycker att CIP ska marknadsföras tydligare så att alla förstår deras uppgift. En annan av deltagarna vill ta upp oron inför våldsamheter under det kommande firandet av det afghanska nyåret, Nawroz.

När utbildningen är över packas tältet ner och resan tillbaka till Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif påbörjas. Psyops-teamet är nöjda med dagens arbete. Det blev en bra diskussion och det var inga problem att nå ut med budskapet.