Snabb och smidig

Att byta till ett nytt artillerisystem innebär helt nya förutsättningar för personalen. Att gå från att manuellt ”dunka eldrör”. Det vill säga rengöra Haubits 77 B till att den nya pjäsen Archer sköter det automatiskt är en av många förbättringar med den nya tekniken.

Fortfarande laddas granaterna manuellt men en stor förbättring är att hanteringen är betydligt lättare tack vare med det nya systemet Archer. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Archern kör upp mot lastbryggan på en lastbil, därifrån laddas granaterna.
Archern kör upp mot lastbryggan på en lastbil, därifrån laddas granaterna. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Björn Olofsson lägger granaten i magasinet.
Björn Olofsson lägger granaten i magasinet. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Archern kör upp mot lastbryggan på en lastbil, därifrån laddas granaterna. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Björn Olofsson lägger granaten i magasinet. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten

Det nya artillerisystemet Archer är under införande på Artilleriregementet. Archer är en vidareutveckling av Haubits 77 B. Det är överdelen av en artilleripjäs som har monterats på en dumper. Systemet innebär alltså helt nya förutsättningar för personalen.

Historisk utbildning

Den första utbildningen på systemet pågår för närvarande på regementet. Under fem veckor lär sig tolv elever allt om pjäsen och hanteringen av den. Förutom att det är ett helt annat sätt att arbeta på jämfört med Haubits 77B, så krävs det mindre personal. Pjäsen kan betjänas av tre till fyra personer som jobbar i hytten och därifrån kan styra pjäsen med hjälp av datasystem. Detta innebär också att personalen är mer skyddade eftersom pjäsen i sig är splitterskyddad.
– Vi är jättenöjda med utbildningen, det är intressant. Det känns verkligen att vi är i modern tid, och det är riktigt kul att få vara med, säger Björn Olofsson, elev på kursen.

Dunka eldrör

Det är många moment som eleverna ska lära sig. Inte bara att skjuta, pjäsen ska även underhållas. Eleverna jublade när de kom på att tiden med att ”dunka eldrör” var förbi, det vill säga att rengöra eldröret. Det krävs några man för att göra det på Haubitsen, då man ska dra en lång viskarstång manuellt genom röret. Men på Archer sker det genom att man kopplar in en viska som sen sköter det automatiskt. Det är mer eller mindre bara att stå och titta på.

Anton Axlund, också elev på kursen berättar:
Archern är helt annorlunda, den är snabbare och smidigare att hantera. Det är lätt att lära sig systemet, datasystemet är ett stort plus jämfört med Haubits 77B.

Men en sak som fortfarande görs manuellt är att ladda granater. Hanteringen är dock lättare jämfört med det gamla systemet. De 21 granater som går att ladda i Archer, ska kontrolleras och räknas över i samband med laddningen. Granaterna laddas i ett magasin som därefter tar emot order via datorn i pjäsen.
För personalen som ska betjäna pjäsen innebär det att de har längre uthållighet, mer skydd och pjäsen är rörligare. Närmast ser eleverna fram emot att få testa pjäsen i fält.