Unik utbildning för sjukvårdspersonal

Även i sommar ges den unika, skräddarsydda grundläggande soldatutbildningen för sjukvårdspersonal. Försvarsmedicincentrum i Göteborg har skapat utbildningen som startar i slutet av juni.

Svenskar samövar sjukvård med tyskar ombord på HMS Carlskrona under insatsen ME 02 i Adenviken. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Utbildningen är framtagen för dem som redan har en bakgrund inom hälso- och sjukvård. Det kan röra sig om läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer eller apotekare, som inte har någon militär grundutbildning och därmed har svårt att söka till exempelvis en militär internationell insats.

Utbildningen, som blir krävande och ställer krav på fysisk förmåga, innehåller bland annat vapenhantering och patrullutbildning. Som avslutning finns en ”sjukvårdsvecka” där de militära kunskaperna vävs samman med deltagarnas civila kompetens.

Läs mer om utbildningen ”Grundläggande soldatutbildning för medicinalpersonal”