"Ni kan vara stolta"

Den svenska insatsen i Kosovo fortsätter oförtrutet, men nu med fokus på rådgivning och observation. En viktig del i den nya inriktningen är samverkansteamen, så kallade LMT:n (Liaison Monitoring Team). Deras roll är att verka ute på fältet, mitt bland befolkningen, för att vara KFORs ögon och öron ute i samhället.

Svenska styrkan i Kosovo har nu samverkansteam med bas i egna hus ute i samhället. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Det råder febril aktivitet i ledningscentralen hos LMT 2 i Pristina.
Det råder febril aktivitet i ledningscentralen hos LMT 2 i Pristina. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
LMT 5, det andra samverkansteamet inom KS 22, har sitt field house i utkanten av Gračanica.
LMT 5, det andra samverkansteamet inom KS 22, har sitt field house i utkanten av Gračanica. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik följde med LMT2 på patrull i Kosovos huvudstad Pristina.
Arméinspektör Berndt Grundevik följde med LMT2 på patrull i Kosovos huvudstad Pristina. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Det råder febril aktivitet i ledningscentralen hos LMT 2 i Pristina. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
LMT 5, det andra samverkansteamet inom KS 22, har sitt field house i utkanten av Gračanica. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik följde med LMT2 på patrull i Kosovos huvudstad Pristina. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Den nuvarande svenska KFOR-styrkan, KS 22, har andra förutsättningar än vad man haft tidigare i Kosovo. Personalstyrkan har minskats och Camp Victoria avvecklas. Stab, stödfunktioner och rådgivare sitter numera samlade i KFORs högkvarter. Istället har KS 22 två LMT:n, det vill säga samverkans- och observatörsteam, som bor i egna hus eller field houses som det kallas, ute bland invånarna i Kosovo.

Närhet till befolkningen

LMT 2 har sin bas i ett eget hus mitt i centrala Pristina, Kosovos huvudstad. Det fungerar både som kontor, mötesplats och bostad åt teamet.
– Det är en lösning som ger oss en optimal närhet till befolkningen, säger major Peter Hertzberg. Det ger oss stor påverkan i området och vi kan hela tiden känna av stämningsläget.

LMT-teamen har ett nätverk av nyckelpersoner de regelbundet träffar och samarbetar med. Det kan handla om lokalpolitiker eller byäldstena i regionen. De har regelbundna möten med polismyndigheten för att få en bild av säkerhetsläget och veta vad som försiggår. De träffar studenter och personal på universitetet - allt för att känna samhället på pulsen och ta del av folkets uppfattning. Detta rapporteras sedan upp till KFOR-högkvarteret.

– Uppgiften inom LMT har fått mig att växa som människa. Här får jag träffa både högt uppsatta personer och den vanliga människan på gatan, säger kapten Mattias Gleisner.

Det andra samverkansteamet; LMT 5, har sitt field house i utkanten av Gračanica, en liten stad där svenskarna funnits på plats länge och haft en central roll för säkerheten. Staden är en serbisk enklav i ett albanskdominerat område och för serberna är det en ort med stort historiskt och symboliskt värde, med bland annat ett serbisk-ortodoxt kloster.

– Svenska styrkor har funnits här från första början och det har skapat ett starkt förtroende bland befolkningen. Vi vet att de uppskattar vår närvaro här. Det skapar trygghet i deras vardag, säger Sven-Olov Grenholm, chef för LMT 2.

Framgångsrik inriktning

Arméinspektören var nyligen och besökte Kosovo för att på plats ta del av den rådgivande inriktning som den svenska styrkan KS 22 numera har.

– Det var nyttigt att få se att den nya kursen är så framgångsrik. KS 22 gör ett utmärkt arbete med att skapa trygghet under uppbyggnaden av landet, säger Berndt Grundevik och understryker att det är en fortsatt viktig insats. Även om läget i landet är lugnt för närvarande, är det instabilt. Nya oroligheter kan blossa upp.

– Ni kan känna er stolta och nöjda, för ni gör ett bra jobb. Ni har skapat något nytt, det är att jämföra med en nolletta, det vill säga en helt ny insats med de problem och möjligheter det medför, säger arméinspektör Berndt Grundevik.