Hearts and minds

Major Frank MacLellan och Kapten Erica Carlsson arbetar med CIMIC och är stationerade på Camp Northern Lights men har alla de  fyra provinserna som sitt arbetsfält. – Det är inte alla som vet vad CIMIC är, men det står för civil och militär samverkan, säger Frank. Vi arbetar mycket med det som kallas ”hearts and minds”.

Ilkka Pentikäinen, Marko Pajunen och Frank MacLellan på besök hos Mr Atigulla Ansari Blå Moskén Foto: Maria Dupont

Afghanistan upplevde den kallaste vintern på 30 år denna vintern. Boskap frös ihjäl och många fick det mycket svårt. Något som man kan förvänta sig efter en hård vinter i Afghanistan är vårfloden men i år så verkade naturen hoppa över våren och sommaren kom direkt. Då fyller G9 med en stor funktion.

Det hårda klimatet har lett till att stora delar av den förväntade skörden har uteblivit på grund av den torka som nu råder. Detta kommer att påverka den afghanska befolkningen inom de fyra provinser, Sar-e Pol, Samangan, Jowzjan och Balkh, som vi svenskar har ansvar för. Till detta så råder det en hög arbetslöshet.

Major Frank MacLellan och Kapten Erica Carlsson arbetar med CIMIC och är stationerade på Camp Northern Lights men har alla de  fyra provinserna som sitt arbetsfält. – Det är inte alla som vet vad CIMIC är, men det står för civil och militär samverkan, säger Frank. Vi arbetar mycket med det som kallas ”hearts and minds”. Vår främsta uppgift är att stabilisera säkerheten, både för afghanerna men även för oss själva så att vi genom säkerhet kan se till att olika biståndsorganisationer får möjligheten att hjälpa och göra sitt arbete.

Detta gör man genom att besöka olika platser och pratar med olika människor. Idag var det Blå Moskén i Mazar-e Sharif som var målet. Där pratade Frank och Erica med Mr Atigulla Ansari, han är den som har huvudansvaret för moskén. Ämnet som var mest aktuellt för dagen var torkan och priset på maten. Den senaste tiden har nämligen priset på matvaror stigit explosionsartat. Detta beroende på att priserna på världsmarknaden också har stigit. Det gör att afghanerna, som redan har det svårt, nu får det ännu svårare att köpa mat till sina familjer.

- Det är mycket viktigt att vi får denna typ av information, säger Erica. Torkan och bristen på vatten leder till att många från landsbygden flyttar närmre städerna och det påverkar ju självklart säkerheten i vårt område.

Både Frank och Erica samt deras finska kollegor som de ingår i samma grupp som tycker att de har den roligaste uppgiften av alla. Men frågar man runt så tycker nog alla att deras befattning är den bästa.

 Maria Dupont

Press- och Informationsofficer FS 15