Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Vingexamen kallas den examensceremoni som genomförs för nya piloter inom Försvarsmakten. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Utbildning för blivande räddningssoldater i Halmstad.
Räddningssoldat vid Uppsala flygplats övar på att hantera bränder i samband med ett flygplanshaveri. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten
Team 60 tränar inför Flygdagen 2018.
Uppvisningsgruppen Team 60 tränar inför Försvarsmaktens flygdag 2018 i Uppsala. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Högvakt Drottningholm, LSS.
Rekryt vid Luftstridsskolans Grundutbildningskompani står på sin högvaktspost vid Drottningholm slott Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Strilsäk, LSS
Stridsledningssäkerhetssoldater patrullerar med syfte att skydda våra stridsledningscentraler. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
exercise Bernadotte Grippen organisé par l EC 3/30 lorraine sur la base aerienne 118 colonel rozanoff pendant la semaine 35 et 36
Svensk stridspilot under en internationell övning i Frankrike. Foto: Franska försvarsmakten
Högvakt LSS
Högvaktsavlösning vid Stockholms slott. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Soldat vid LSS bevakar radarstation.
Soldat från Luftstridsskolan bevakar radarstation PS870. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Försvarsmaktens flygdag 2018.
Jas 39 Gripen var ett mycket populärt inslag under Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018. Foto: Rickard Thörnhjelm/Försvarsmakten
Uppvisning av Team 60.
Team 60 visar upp sin skicklighet i samband med en flyguppvisning vid Flygskolan i Linköping. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Öppna nordiska mästerskapet i Flygfemkamp i Uppsala.
Öppna nordiska mästerskapen i Flygfemkamp har vid flertalet tillfällen genomförts vid Luftstridsskolan i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Boeing C17 Globemaster lyfter från Uppsala flygplats.
Transportflygplanet C-17 Globemaster lyfter från Uppsala flygplats. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Deltagande länders flaggor under CJSE 19 i Uppsala
Deltagande länders flaggor i samband med Combined Joint Staff Exercise 2019 (CJSE 19) i Uppsala. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Rekryter under utbildning
Rekryter under utbildning vid Marma skjutfält. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen och finsk F18 Hornet under FVÖ19
Svensk Jas 39 Gripen vid sidan av en finsk F18 Hornet under Flygvapenövning 19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

Luftstridsskolan övar i Borlänge
21 maj202110:09

Den 21 till 26 maj övar Luftstridsskolan vid Borlänge flygplats. Ett av huvudmålen med övningen är att förbandets värnpliktiga ska få genomföra en så kallad slutövning vilket är ett krav för att få en godkänd grundutbildning.

I Borlänge genomförs en slutövning med Luftstridsskolans 52:a flygbaskompani där värnpliktiga R3- och terminalsoldater ingår.

Från och med fredagen den 21 maj till onsdagen den 26 maj förflyttar sig kompaniet till Borlänge där de kommer öva på sina respektive huvuduppgifter. Detta innefattar bland annat fälthållning, räddning och terminaltjänst för att betjäna militära flygplan och helikoptrar på en flygbas.

Från och med måndagen den 24 maj till och med onsdagen den 26 maj kommer start och landningar med militära stridsflyg, skolflyg och transportflyg förekomma på Borlänge flygplats. Militär närvaro på marken kommer även att förekomma i anslutning till flygplatsen under dessa datum.

Flygningarna sker dagtid.

 

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat
Karta