Vingexamen kallas den examensceremoni som genomförs för nya piloter inom Försvarsmakten. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Räddningssoldat vid Uppsala flygplats övar på att hantera bränder i samband med ett flygplanshaveri. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten
Uppvisningsgruppen Team 60 tränar inför Försvarsmaktens flygdag 2018 i Uppsala. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Rekryt vid Luftstridsskolans Grundutbildningskompani står på sin högvaktspost vid Drottningholm slott Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Stridsledningssäkerhetssoldater patrullerar med syfte att skydda våra stridsledningscentraler. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Svensk stridspilot under en internationell övning i Frankrike. Foto: Franska försvarsmakten
Högvaktsavlösning vid Stockholms slott. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Soldat från Luftstridsskolan bevakar radarstation PS870. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen var ett mycket populärt inslag under Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018. Foto: Rickard Thörnhjelm/Försvarsmakten
Team 60 visar upp sin skicklighet i samband med en flyguppvisning vid Flygskolan i Linköping. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Öppna nordiska mästerskapen i Flygfemkamp har vid flertalet tillfällen genomförts vid Luftstridsskolan i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Transportflygplanet C-17 Globemaster lyfter från Uppsala flygplats. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Deltagande länders flaggor i samband med Combined Joint Staff Exercise 2019 (CJSE 19) i Uppsala. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Rekryter under utbildning vid Marma skjutfält. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Svensk Jas 39 Gripen vid sidan av en finsk F18 Hornet under Flygvapenövning 19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

LSS rekryter får resa hem över valborgshelgen
21 april202014:56

Luftstridsskolans rekryter får ledigt över valborgshelgen. Därefter kommer de vara i tjänst fram till och med den 29 maj.

Chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, informerar Luftstridsskolans rekryter om situationen kopplat till deras hemresor.
Chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, informerar Luftstridsskolans rekryter om situationen kopplat till deras hemresor. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Den 21 april beslutade chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, att förbandets rekryter tillåts att åka hem över valborgshelgen för att åter vara i tjänst vecka 19. Därefter kommer rekryterna att förbereda sig inför deras slutövning som påbörjas måndagen den 11 maj.

Efter slutövningen påbörjas vård och inventering av all materiel innan rekryterna hemförlovas den 29 maj. Den totala utbildningstiden sträcker sig fortfarande till fredag den 12 juni men de två sista veckorna räknas som övningsuppehåll vilket innebär att rekryterna inte återvänder till förbandet för ytterligare utbildning efter den 29 maj. 

Det var i slutet av mars som Försvarsmakten, efter samråd med Folkhälsomyndigheten, fattade beslut om att begränsa möjligheterna för värnpliktig personal att resa hem. Förra veckan, den 17 april, fattades ett nytt beslut där ansvaret istället hamnade hos respektive förbandschef att besluta om hemresor för pliktpersonal. Dock skulle antalet resor mer än halveras i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat
Karta