Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Vingexamen kallas den examensceremoni som genomförs för nya piloter inom Försvarsmakten. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Team 60 tränar inför Flygdagen 2018.
Uppvisningsgruppen Team 60 tränar inför Försvarsmaktens flygdag 2018 i Uppsala. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
exercise Bernadotte Grippen organisé par l EC 3/30 lorraine sur la base aerienne 118 colonel rozanoff pendant la semaine 35 et 36
Svensk stridspilot under en internationell övning i Frankrike. Foto: Franska försvarsmakten
Uppvisning av Team 60.
Team 60 visar upp sin skicklighet i samband med en flyguppvisning vid Flygskolan i Linköping. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Boeing C17 Globemaster lyfter från Uppsala flygplats.
Transportflygplanet C-17 Globemaster lyfter från Uppsala flygplats. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Deltagande länders flaggor under CJSE 19 i Uppsala
Deltagande länders flaggor i samband med Combined Joint Staff Exercise 2019 (CJSE 19) i Uppsala. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan och Basbefälsskolan. Även Försvarsmaktens hundtjänstenhet tillhör förbandet.

Luftstridsskolan bedriver på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

 

Notiser Från Luftstridsskolan

Välkomna hem EUTM 17
15 september202114:13

På torsdagen den 9 september välkomnades EUTM 17 (European Union Training Mission Mali) hem med en hemkomstceremoni vid Uppsala garnison. EUTM 17 är en av tre kontingenter som Luftstridsskolan har i uppdrag att skicka till den EU-ledda insatsen EUTM Mali.

Bild  på kontingentschef för insatsen.
Kontingentschef för EUTM 17, Daniel Andreassen, under hemkomstceremonin. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Nyligen anlände Luftstridsskolans andra kontingent, EUTM 18, till Mali för att ta över efter EUTM 17 som på onsdagen landade åter i Sverige.  EUTM 17 påbörjade insatsen i början av februari och har sedan dess utbildat maliska säkerhetsstyrkor på plats i Mali. På onsdagen välkomnades de hem av överste Anna Siverstig, chef för Luftstridsskolan.

– Jag vill önska er varmt välkomna hem och samtidigt tacka er för den insats ni gjort. Ni har gjort en uppoffring och visat en stark vilja att göra skillnad, sade Siverstig till kontingenten.

På torsdagen var det tid för traditionsenliga hemkomstceremonin där kontingentsdeltagarna fick möjlighet att bjuda in anhöriga att delta. Ceremonin leddes av flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström. Flygvapenchefen tackade personalen för insatsen och betonade bland annat att det som kontingenten gjort är ytterligare ett bevis på att Flygvapnet gör skillnad och att vapengrenen besitter en väldigt hög kompetens och förmåga. Han vände sig även till de anhöriga som befann sig på läktaren i idrottshallen.

– Jag vill även tacka er anhöriga. Ni spelar en oerhört viktig roll för att vi ska kunna genomföra insatser som denna. Erat stöd har varit och är fortsatt ovärderligt, sade Carl-Johan Edström.

Efter att medaljutdelningen genomförts avslutades ceremonin och kontingenten fick motta gratulationer från sina anhöriga.

– Det känns oerhört skönt att vara tillbaka. Jag är nöjd över att vi löst vår uppgift väl och framförallt för att samtliga har kommit hem helskinnade. Trots de försvårande omständigheter som coronapandemin medfört så har vi haft det bra och jag är oerhört stolt över mina medarbetare och det arbete som de utfört, säger kontingentschefen Daniel Andreassen.

Nu väntar välförtjänt ledighet för EUTM 17 innan de återvänder till sina ordinarie tjänster på förbandet. Samtidigt rullar Luftstridsskolans insats vidare i Mali med EUTM 18. Parallellt genomför EUTM 19 förberedande träning hemma i Sverige innan de i sin tur avlöser EUTM 18.

Chefsbyte vid Luftstridsskolan
3 september202113:33

Torsdagen den 2 september tillträdde överste Anna Siverstig som ny chef för Luftstridsskolan och Uppsala garnison. Hon tar över efter överste Robert Nylén som går vidare till en ny tjänst vid Försvarsmaktens Högkvarter.

Överste Anna Siverstig tar emot förbandsfanan från överste Robert Nylén i samband med chefsöverlämningen i Uppsala. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I idrottshallen på Uppsala garnison hade särskilt inbjudna gäster och delar av förbandets personal samlats för att delta i en traditionsenlig men begränsad chefsbytesceremoni på torsdagen. Överste Anna Siverstig inledde sin karriär i Försvarsmakten som försvarsmeteorolog och kommer nu närmast från insatsstaben vid Försvarsmaktens Högkvarter. Nu tar hon över ledningen för ett förband och en garnison som står inför en spännande period av tillväxt.

– Det ska bli oerhört roligt och utmanande att sätta mig in i Luftstridsskolans breda och komplexa verksamhet. Jag tar över ett välskött och kompetent förband med framtiden för sig. Försvarsmakten och Flygvapnet ska under de kommande åren växa och det ställer höga krav på Luftstridsskolan som spelar en oerhört viktig roll i det uppdraget. Jag har höga krav på mig själv, men även på mina duktiga medarbetare, säger Anna Siverstig.

Överste Robert Nylén lämnar efter drygt fyra år som chef för Luftstridsskolan. Han går nu vidare mot en annan befattning vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.

– Det är med ett visst vemod som jag lämnar förbandet efter dessa år. Jag har haft fantastiska medarbetare som under dygnets alla timmar bidragit till att föra Luftstridsskolan framåt och i det yttersta medverkat till att öka Försvarsmaktens operativa effekt. Men jag är glad över att kunna lämna över chefsansvaret till Anna Siverstig. Hon kommer med nya tankar och idéer som kommer att föra Luftstridsskolan vidare in i den spännande tillväxtperiod som väntar, säger överste Robert Nylén.

Under hösten väntar en stor uppgift för Siverstig när hon ska ansvara för att dela dagens Luftstridsskola i två förband; en ny version av Luftstridsskolan och Upplands flygflottilj F 16, som återetableras. Anna Siverstig kommer efter förbandsdelningen att fortsatt vara chef för Luftstridsskolan. Utöver förbandsdelningen stundar även införandet av ett helt nytt skolflygplanssystem i Försvarsmakten vilket Luftstridsskolan har ett stort ansvar för.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat
Karta