Medelhavet – UNOPCW

Den 27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118, som stöd för OPCW:s (Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen) beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

Sigrid Kaag, chef för FN:s och OPCW:s gemensamma insats, besöker norska fregatten KNM Helge Ingstad. Foto: UN Photo/Sanae El Hitmi

Ett flertal länder, däribland Norge, Danmark, Ryssland, USA och Italien, ställde materiel och transportresurser till förfogande för insatsen som avslutades 2014.

Insatsen genomfördes gemensamt mellan FN och OPCW och leddes av Sigrid Kaag från Nederländerna.

Sverige bidrog med en marinofficer i insatsen.