Kongo-Kinshasa – Eusec

I Demokratiska republiken Kongo arbetade Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet var ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Kongo. Foto: Försvarsmakten

Eusecs uppdrag inleddes 2005 och handlade om att ge stöd, bistånd och rådgivning till de kongolesiska myndigheterna. Insatsen inrättades av EU efter en begäran från Demokratiska republiken Kongos regering. Målet var att stödja en politik som värnar om de mänskliga rättigheterna och att lindra det mänskliga lidandet under kriget.

Insatsens tyngdpunkt låg på säkerhetsfrågor och de viktigaste åtgärderna är att stödja det kongolesiska försvaret på en strategisk nivå, men även att modernisera landets administration, logistik och att få igång utbildningssystemet genom ett omfattande utbildningsprogram.

En viktig del i Eusecs uppdrag var att stötta landets arbete med jämställdhetsfrågor, demokratiska normer och en fungerande och respekterad rättsstat. Insatsen hjälpte även barn som drabbats av väpnade konflikter och arbetar för att stoppa sexuellt våld.

Uppdraget fick förlängt mandat och pågick till juni 2015. Sverige deltog tidigare med personal till insatsen.

Eusec står för European Union Security Sector reform mission in the Democratic Republic of the Congo.