Utlandsveteraner i siffror

Uppgifter på antalet utlandsveteraner kommer från Krigsarkivet, affärssystemet Prio och personalsystemet Swip. Räkningen gjordes i februari 2020. Den som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteran.

Från 1953 och framåt har 66 385 personer tjänstgjort i en internationell militär insats. Enligt Skatteverket var 54 809 av dessa vid liv i februari 2020. 

Utlandsveteraner per län

  Totalt Män Kvinnor
Blekinge län 1 111 1 018 93
Dalarnas län 1 567 1 499 68
Gotlands län 569 536 33
Gävleborgs län 1 431 1 374 57
Hallands län 2 116 1 981 135
Jämtlands län 1 534 1 451 83
Jönköpings län 2 140 2 060 80
Kalmar län 1 215 1 172 43
Kronobergs län 977 951 26
Norrbottens län 2 321 2 194 127
Skåne län 6 827 6 425 402
Stockholms län 10 203 9 241 962
Södermanlands län 1 596 1 507 89
Uppsala län 2 185 1 981 204
Värmlands län 1 445 1 351 94
Västerbottens län 1 512 1 445 67
Västernorrlands län 1 465 1 422 43
Västmanlands län 1 194 1 144 50
Västra Götalands län 8 141 7 585 556
Örebro län 1 447 1 375 72
Östergötlands län 2 628 2 478 150
Utomlands 1 185 1 081 104
Totalt 54 809 51 271 3 538