Skaraborgs regementes skjutfält och avlysningar

På regementets skjutfält hålls skjutövningar med skarp ammunition. Därför är det viktigt att allmänheten tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

När Försvarsmakten inte har övningar på skjutfälten är de oftast öppna för allmänheten. I många fall är de populära områden för friluftsliv. På de flesta skjutfält finns det odetonerad ammunition på marken och det kan råda särskilda restriktioner som till exempel permanent eldningsförbud. Det är upp till besökaren att informera sig om dessa risker och styrningar som framgår av informationstavlorna.

När fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud enligt Skyddslagen (2010:305).

Det publicerar regelbundet information om avlysningar och skjutvarningar för skjutfälten på webbplatsen. Det finns också alltid informationstavlor på plats som talar om ifall fälten är avlysta.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Det är alltid informationstavlorna som gäller i första hand.

Att bryta mot ett tillträdesförbud leder till omhändertagande och polisanmälan samt kan innebära livsfara.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat