Överbefälhavaren, ÖB, leder Försvarsmaktens verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

ÖB styr myndigheten utifrån riksdagens och regeringens beslut. Försvarsmakten har en stor mängd uppgifter av varierande karaktär som att utföra internationella insatser, att bevaka och skydda Sveriges gränser och att stötta samhället i krissituationer. Arbetet kräver både långsiktig planering och snabba beslut.

Sedan 1 oktober 2015 är Micael Bydén överbefälhavare. Han var tidigare flygvapenchef. Han utbildade sig till stridspilot i Ljungbyhed och har därefter tjänstgjort i bland annat Uppsala, Söderhamn, Luleå, Washington DC, Linköping och Afghanistan,

ÖB:s tal och debattartiklar

Viktigare tal och debattartiklar från överbefälhavaren.