Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 000 personer. Av dem är cirka 17 procent kvinnor och 83 procent män.

Soldater från Ing 2 under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 000 yrkesofficerare, och cirka 5 300 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 5 600 civila arbetstagare.

Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs av cirka 200 reservofficerare i aktiv tjänst, samt cirka 100 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän i aktiv tjänst vid årsskiftet 2016/2017.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 500 reservofficerare och cirka 4 300 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 21 000 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 50 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2017

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 000 700 8 300
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 300 500 4 800 
Reservofficerare aktiva* 200 20 180
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän aktiva* 100 30 70
Civila arbetstagare 5 600 2 250  3 350
       
 Totalt 20 200 3 300  16 700
       
Hemvärnets avtalspersonal 21 000 2 800 18 900
Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid)
 4 300 500 3 800
Reservofficerare  6 500 200  6 300

 Mer exakta siffror återfinns i årsredovisningen för 2018

*Siffror från 2016-12-31

Personal per förband

Personalsiffror nedbrutna per förband, skolor och centrum finns på respektive enhets sidor.

Till enhetsvisaren