Sjukvårdsförmåga

Varje förband har unika förmågor – på K 3 vill vi hålla fram vår kunskap och kompetens inom kvalificerade sjukvårdsförmågan främst för Försvarsmaktens lätta förband som exempel 32. Underrättelsebataljonen och 31:a jägarbataljonen. På K 3 har man under decennier fokuserat en liten del av verksamheten mot sjukvård i tuffa miljöer och kritiska lägen. Idag har personalen unik kompetens inom kvalificerat prehospitalt omhändertagande i en militär miljö.

Sjukvårdsutbildning i Karlsborg
Sjukvårdsutbildning i Karlsborg
Sjukvårdsutbildning i Karlsborg Foto: Försvarsmakten

I utbildningen som förbandet sjukvårdsdel erbjuder är fullskalig patientsimulering med avancerade medicinska simulatorer. Förbandet har även utvecklat en framskjuten kirurgisk förmåga kallad Forward Resuscitation Capacity. Denna förmåga att direkt och i omedelbar närhet till skadeplats ge ett kvalificerat prehospitalt omhändertagande och en framskjuten kirurgisk förmåga är helt avgörande betydelse för våra soldater och sjömäns överlevnad i urbana (främmande) miljöer. Förmågan finns vid den svenska styrkan i Afghanistan och varit avgörande vid ett flertal tillfällen då Svenska soldater skadats.

Den har också använts i samarbete med Amerikanska enheter med stor framgång  genom ett antal sjukvårdsoperationer i fält. Att ett antal större länder har kopierat det svenska akutsjukvårdskoncept måste ses som ett  bevis på konceptets funktionalitet.

Under 2013 startade en ny utbildning till sjukvårdare, denna utbildning är 24 veckor varav 10 genomförs som högskolekurs med Högskolan i Skövde.

Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 650
Så har vi räknat