Generaldirektör är vanligtvis namnet på den högsta chefen i en förvaltningsmyndighet. I Försvarsmakten är GD näst högsta chefen under ÖB. En av GD:s många arbetsuppgifter är att utveckla och effektivisera Försvarsmakten.

En annan av GD:s roller är att ingå i försvarsmaktsledningen, FML, som samordnar myndighetens verksamhet och ger ÖB råd i betydelsefulla frågor.

Den första som tillträdde som generaldirektör var Marie Hafström år 2005. Hon efterträddes av Ulf Bengtsson som hade posten till 2012 då Försvarsmaktens nuvarande GD Peter Sandwall tog över.