Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Viktig info till dig som rycker in för att genomföra KFÖ vid A 9
5 mars201814:59

Information till dig som ska mönstra in vid A 9 för att delta i krigsförbandsövningen 12/3-28/3

Transporter från Resecentrum i Boden och från Kallax flygplats är ordnade. Uniformerad personal ur A 9 kommer att finnas på plats under förmiddagen. Ta kontakt med dessa när du anländer.

VB A 9 telefon: 073-0340147. Telefonen är bemannad från och med söndag 11/3 klockan 07.30.

A 9 håller koll på ankomsttider för tåg och flyg så eventuella förseningar behöver inte meddelas.

Dieselläckage under drivmedelsutbildning
18 januari201811:00

På eftermiddagen den 16 januari skedde ett dieselläckage under en drivmedelsutbildning på garageområdet. Händelsen inträffade strax före klockan 16 när soldater från Stab- och Trosskompaniet på A 9 skulle överföra diesel från en drivmedelslastbil till en tankcontainer.

När överföringen var klar upptäcktes ett läckage på undersidan av containern och man började genast pumpa tillbaka bränslet och valla in det som kommit på marken.

Räddningstjänsten larmades till platsen men kunde inte göra mer än personalen på plats redan gjort. Efter samverkan med räddningschefen kontaktades ett saneringsföretag för att suga upp dieseln och saneringsmedlet från marken.

Efteråt konstaterades att en dryg kubik diesel läckt ut. I dagsläget är det oklart vad som har orsakat läckaget. Händelsen kommer att anmälas till FIHM (Försvarsmaktens inspektörer för hälsa och miljö) och kommer att utredas.

Misstänkta sexuella trakasserier
7 december201717:18

En tidigare medarbetare vid Artilleriregementet har idag polisanmält två andra tidigare anställda vid regementet för misstänkta sexuella trakasserier. Händelserna ska ha skett under 2015.

- Den händelsebeskrivning som vi fått ta del av är helt oacceptabel. Artilleriregementet har under många år jobbat hårt med dessa frågor och jag blir oerhört besviken. Det strider mot Försvarsmaktens värdegrund, uppförandekod och det ska inte förekomma, säger regementschef Jonas Lotsne.

Händelsen är anmäld till polisen och inga ytterligare kommentarer lämnas i dagsläget av regementet.

Artilleriregementet erbjuder nu den tidigare medarbetaren stöd.

För dig som blir kallad till krigsförbandsövning
27 november201708:13

Under perioden 12-28 mars 2018 genomför 91:a artilleribataljon en krigsförbandsövning i Boden.

Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

I dagarna har inkallelseorder skickats från Rekryteringsmyndigheten. Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mail till 91artbat@mil.se.

Mer information om resor och ersättning kan ni hitta här:

Försäkringskassan
Rekryteringsmyndigheten

Artillerisoldat i klämskada under övning i Finland
24 november201712:05

Under tisdagen den 21 november klockan 20.00 klämdes en soldat hemmahörande vid Artilleriregementet mellan två kollin under ett övningsmoment på Rovajärvi skjutfält.

Olyckan inträffade vid lastning av tomma ammunitionskollin. Vid stapling av dessa orkade soldaten inte hålla emot och utan blev klämd med följd av ett slag mot hakan. Soldaten ådrog sig smärtor i huvud och axlar och omhändertogs av sjukvårdspersonal. Den skadade stannade på sjukhus för observation under natten och efter undersökningar har inga skelett- eller ligamentskador påträffats.

Medverkande övningspersonal vid förbandet är underrättade och soldaten har själv kontaktat anhöriga.

Ny chef för artilleribataljonen
30 oktober201715:21

Överstelöjtnant Thomas Bjerregaard tog över som chef för artilleribataljonen för två år sedan. Fredagen den 27 oktober lämnade han över ansvaret till överstelöjtnant Johan Magnusson.

Johan Magnusson tar nu över som chef vid Artilleribataljonen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Ett formellt chefsbyte med fanöverlämning genomfördes på regementet under fredagen den 27 oktober då Thomas Bjerregaard nu får andra uppgifter inom Försvarsmakten.

– Jag är extra glad att jag idag ges chansen att tacka alla er som bidragit till att göra mina två år på artilleribataljonen så givande. Allt som åstadkommits under de två år jag har haft privilegiet att vara er chef är ett resultat av ert arbete och er ansträngningar, sa Bjerregaard i sitt avslutande tal som bataljonschef.

Att de två cheferna valde att genomföra ceremonin och överlämningen på denna dag var ingen slump. Dels genom att göra ett tydlig skedesskifte inom organisationen med chefsbytet ville de knyta an till övrig verksamhet, då rekryterna på bataljonen nu lämnat GMU-skedet och gått in i befattningsutbildningen.

Som nytillträdd bataljonschef tackade Johan Magnusson sin föregångare för det jobb som han utfört vid bataljonen under de gångna åren.

– Jag ska vårda ditt arv och fortsätta bygga upp och utveckla artilleribataljonen till en modern organisation med fokus på krigsförbandens uppbyggnad och utveckling. Jag ser framemot att föra befälet över artilleribataljonen, dess underlydande kompanier och ingående personal. Vi har haft möjligheten att lära känna varandra under det gångna året och jag har väldigt stort förtroende för er, er kompetens och den vilja ni utstrålar. Jag anser mig ha ett modernt ledarskap och en öppen inställning till individen, som jag vill ska prägla artilleribataljonen under min ledning, sa Magnusson innan ceremonin avslutades.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta