Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Medarbetare anmälda till personalansvarsnämnden
4 juli201810:10

Chefen för Artilleriregementet har under tisdag den 3 juli gjort en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. Anledningen är att det efter en intern utredning framkommit att sex medarbetare vid regementet brukat narkotika på fritiden. 

Det är väl känt att det råder nolltolerans mot alla typer av droger inom Försvarsmakten och chefen för Artilleriregementet har därför yrkat om avskiljning av de berörda medarbetarna.

FPAN kommer nu att pröva ärendet.

Viktig info till dig som rycker in för att genomföra KFÖ vid A 9
5 mars201814:59

Information till dig som ska mönstra in vid A 9 för att delta i krigsförbandsövningen 12/3-28/3

Transporter från Resecentrum i Boden och från Kallax flygplats är ordnade. Uniformerad personal ur A 9 kommer att finnas på plats under förmiddagen. Ta kontakt med dessa när du anländer.

VB A 9 telefon: 073-0340147. Telefonen är bemannad från och med söndag 11/3 klockan 07.30.

A 9 håller koll på ankomsttider för tåg och flyg så eventuella förseningar behöver inte meddelas.

Dieselläckage under drivmedelsutbildning
18 januari201811:00

På eftermiddagen den 16 januari skedde ett dieselläckage under en drivmedelsutbildning på garageområdet. Händelsen inträffade strax före klockan 16 när soldater från Stab- och Trosskompaniet på A 9 skulle överföra diesel från en drivmedelslastbil till en tankcontainer.

När överföringen var klar upptäcktes ett läckage på undersidan av containern och man började genast pumpa tillbaka bränslet och valla in det som kommit på marken.

Räddningstjänsten larmades till platsen men kunde inte göra mer än personalen på plats redan gjort. Efter samverkan med räddningschefen kontaktades ett saneringsföretag för att suga upp dieseln och saneringsmedlet från marken.

Efteråt konstaterades att en dryg kubik diesel läckt ut. I dagsläget är det oklart vad som har orsakat läckaget. Händelsen kommer att anmälas till FIHM (Försvarsmaktens inspektörer för hälsa och miljö) och kommer att utredas.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta