Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Digital träff för artilleriets olika kamratföreningar
3 maj202115:24

Under ett normalår fri från pandemi brukar chefen för Artilleriregementet, överste Magnus Ståhl, besöka artilleriets olika kamratföreningar för informationsträffar. Med rådande läge har beslut tagits om att inte träffas fysiskt. Informationsträffarna kommer däremot att ske digitalt.

För detaljerade uppkopplingsuppgifter kontakta respektive kamratförening.

4/5 14.30-15.30 Kamratföreningen Sveaartilleristen
4/5 15.30-16.30 Wendistföreningen

6/5 14.30-15.30 Kamratföreningen Norrlandsartillerister
6/5 15.30-16.30 Kamratföreningen Smålandsartillerister

11/5 14.30-15.30 Kamratföreningen Gotlandsartilleristen
11/5 15.30-16.30 Kamratföreningen Bodenartilleristen

19/5 15.30-16.30 Kristinehamns Artilleriförening

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Personal: 250
Så har vi räknat
Karta