Vilka berörs?

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Vilka berörs av det här beslutet?

Alla med en krigsplacering vid ett krigsförband och som inte har någon form av anställnings- eller frivilligavtal med Försvarsmakten i dag. I dagsläget är det cirka 7 500 individer, antalet kommer att minska stadigt under åren framåt.

I undantagsfall kan även du som är placerad i den så kallade personalreserven kallas in.

Krigsplacerad kan du bli om:

  • du tidigare gjort värnplikt eller
  • om du genomfört GMU och befattningsutbildning med godkänt resultat eller
  • om du arbetat inom Försvarsmakten och har genomfört militär grundutbildning (värnplikt eller GMU)

Du kan vara krigsplacerad i 10 år från det senaste tillfället du tjänstgjorde i Försvarsmakten.

Kan man ha flera krigsplaceringar?

En individ kan bara ha en krigsplacering. Den senast meddelade är den som gäller.

Hur vet jag om jag är krigsplacerad?

Alla som är krigsplacerade har fått ett skriftligt besked, en så kallad krigsplaceringsorder från Rekryteringsmyndigheten, TRM.
I den står det bland annat var och när du ska inställa till dig till tjänstgöring.

Vad gör jag om jag inte kan hitta min krigsplaceringsorder?

Kan du inte hitta din order ringer du Rekryteringsmyndigheten på 0771-24 40 00 eller via e-post: kundsupport@rekryteringsmyndigheten.se.