Frågor och svar om repetitionsutbildning

Om du kallas till repetitionsutbildning får du vanligtvis en kallelse från Plikt- och prövningsverket sex månader innan utbildningen börjar, men enligt lagen om totalförsvarsplikt kan du få den så sent som bara en månad innan du ska inställa dig.

Värnpliktiga i logement. En kvinna håller på att bädda en säng.
Värnpliktiga i logement. En kvinna håller på att bädda en säng.
Uppställning under repetitionsutbildning vid Skaraborgs regemente 2018. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Frågor och svar