Frågor och svar om repetitionsutbildning

Om du kallas till repetitionsutbildning får du vanligtvis en kallelse från Rekryteringsmyndigheten sex månader innan utbildningen börjar, men enligt lagen om totalförsvarsplikt kan du få den så sent som bara en månad innan du ska inställa dig.

Värnpliktiga i logement. En kvinna håller på att bädda en säng.
Uppställning under repetitionsutbildning vid Skaraborgs regemente 2018. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Frågor och svar