Ekonomisk ersättning vid repetitionsutbildning

Vad måste jag göra för att få ut ersättning för de dagar jag genomför repetitionsutbildning? Dagpenningen betalas ut efter det att Försäkringskassan...

Vem gäller det här?

Beslutet rör cirka 7 500 individer som är krigsplacerade. Alla som är krigsplacerade har fått ett skriftligt besked. Här finns mer information om...

Repetitionsutbildning - vad gäller?

Om du kallas till repetitionsutbildning så får du vanligtvis en kallelse från Rekryteringsmyndigheten sex månader innan utbildningen börjar. Läs mer...

Vilka kategorier berörs?

Beslutet om repetitionsutbildning berör olika kategorier anställda, tidigare värnpliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga på olika sätt. Här listas...