Frågor och svar om repetitionsutbildning

Om du kallas till repetitionsutbildning så får du vanligtvis en kallelse från Rekryteringsmyndigheten sex månader innan utbildningen börjar, men du kan få den ända fram till en månad innan enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Värnpliktiga i logement. En kvinna håller på att bädda en säng.
Uppställning under repetitionsutbildning vid Skaraborgs regemente 2018. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Frågor och svar