Repetitionsutbildning - vad gäller?

Om du kallas till repetitionsutbildning så får du vanligtvis en kallelse från Rekryteringsmyndigheten sex månader innan utbildningen börjar, men du kan få den ända fram till en månad innan enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Värnpliktiga i logement. En kvinna håller på att bädda en säng.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Hur ofta ska repetitionsutbildning genomföras?

  • Frågan är under beredning men behoven varierar mellan de olika krigsförbanden.
  • En inkallad kan tjänstgöra vid högst två tillfällen per år och sammanlagt maximalt 34 dagar per år.

Hur lång är en repetitionsutbildning?

Längden på övningarna kommer att variera mellan olika förband men för den enskilde individen kan en repetitionsutbildning genomföras högst två gånger varje år, men inte vara mer än sammanlagt 34 dagar under ett år.

Vilken ersättning får jag under repetitionsutbildningen?

  • Du får en så kallad dagpenning som motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar.
  • Observera att du själv måste anmäla dina inkomstuppgifter till Försäkringskassan för att de ska kunna räkna ut rätt ersättning till dig. Detta måste du göra senast dagen innan du rycker in. Denna blankett ska fyllas i och skickas in.
  • Som inkallad har man fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Kan jag överklaga?

Om det blir aktuellt kan du ansöka om uppskov hos Rekryteringsmyndighet.
Begäran om uppskov prövas då av Rekryteringsmyndighet enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Vad får man för straff om uteblir?

I yttersta fall innebär det att du enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) kan du dömas till böter eller fängelse om du uteblir.