IBM skapar SMARTARE ANSTÄLLNING med FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsmakten hjälper unga medarbetare att kombinera en civil karriär med sin deltidstjänstgöring. Tidigt ute med ett samarbete var IT-jätten IBM, som tog initiativet till projektet ”Smarter employment” – smartare anställning – där deltidstjänstgörande i Försvarsmakten tas in som konsulter i företaget. 

– IBM ser flera fördelar med att rekrytera personer som utbildats och tjänstgör inom försvaret. Vi har mycket positiva erfarenheter av projektet, säger Rozita Dadras, personaldirektör på IBM Sverige. Genom att rekrytera personer som är utbildade inom Försvarsmakten får vi mycket på köpet. Vi vet att de har god förmåga att samarbeta och ett stort ansvarstagande överlag. Dessutom är de bra på att snabbt identifiera lösningar, vilket IBM sätter stort värde på.

Bakvägen in i företaget

Pilotprojektet ”Smarter employment” startade 2013 med att personer som redan tagit en anställning som deltidssoldater i Försvarsmakten bjöds in till informationsträffar hos IBM. De som var intresserade fick sedan söka tjänsterna och genomgå en del av de ordinarie tester som IBM använder i samband med rekryteringar.

– Flera delar i Försvarsmaktens rekryteringsprocess stämmer med hur IBM går tillväga när vi anställer. IBM ställer höga krav på alla konsulter, men för denna grupp ser kraven på förkunskaper lite annorlunda ut. Man kan nog säga att det är en möjlighet att komma in bakvägen i IBM, säger Rozita Dadras.

I september 2013 gjorde fyra personer sin första arbetsdag på IBMs kontor i Stockholm. Kvartetten jobbade, med vägledning av mer seniora IBM:are, med att testa, anpassa och införa det gemensamma affärssystemet PRIO i Försvarsmakten. Samtidigt var de fyra konsulterna anställda som deltidssoldater i Försvarsmakten. Periodvis var de tjänstlediga från IBM för att delta i utbildningar, övningar och insatser inom Försvarsmakten.

INTE KONSTIGARE ÄN ATT VARA FÖRÄLDRALEDIG

Några egentliga problem med att ha anställda som också tjänstgör i Försvarsmakten har IBM inte identifierat. Planeringen av tjänstgöringen i Försvarsmakten sker med god framförhållning vilket gör det lätt att planera verksamheten.

– För oss på IBM är den här kombinationen av karriärer egentligen inte konstigare än att ha personal som är föräldralediga. Oftast får vi reda på en till två månader innan någon ska iväg och den framförhållningen räcker för oss. Sedan behöver man ha rätt typ av uppdrag här hos oss där vi kan säkerställa att någon kan gå in och ta över vid behov, säger Rozita Dadras.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Att hitta den rätta kompetensen är inte det enda skälet till att IBM tagit initiativ till ”Smarter employment”. Socialt ansvarstagande är en av IBMs grundvärderingar och satsningen passar väl in som en del av företagets CSR-arbete. Hittills har pilotprojektet fått stor uppskattning inom företaget.

– Med den här satsningen får företaget möjlighet att ge tillbaka till samhället. Internt har projektet fått mycket uppskattning. Många ser det som en möjlighet att utvecklas både som företag och som samhällsmedborgare, säger Rozita Dadras.