Skjutfält och avlysningar

De flesta förband har skjutfält där det hålls skjutövningar med skarp ammunition. Därför är det viktigt att allmänheten tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

Foto: Försvarsmakten

När Försvarsmakten inte har övningar på skjutfälten är fälten oftast öppna för allmänheten. I många fall är de populära områden för friluftsliv. När fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud.

Respektive förband publicerar regelbundet information om avlysningar och skjutvarningar för sina skjutfält på webbplatsen. Det finns också alltid informationstavlor och vägbommar på plats som talar om ifall fälten är avlysta.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Det är alltid informationstavlorna och vägbommarna som gäller i första hand.

Passera aldrig en nedfälld bom. Det kan innebära livsfara. En bom kan vara fälld även om fältet inte är avlyst, men även då är tillträde förbjudet.

Alla skjutfält och avlysningar