Södra skånska regementets skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information Södra skånska regementets olika skjut- och övningsfält. Våra största skjutfält är Rinkaby skjutfält, Ravlunda skjutfält och Kabusa skjutfält.

Öppna pdf-dokumenten nedan för att se när det är tillträdesförbud på olika områden. OBS - ny områdesindelning och numrering på Revingehed övningsfält 2012-06-30. Se karta under "Dokument".

Om skjut- och övningsfälten

Många naturintresserade besöker P 7:s övnings- och skjutfält året runt – när ingen skjutning pågår. Våra största fält är Rinkaby skjutfält, Ravlunda skjutfält, Kabusa skjutfält och övningsfältet på Revingehed.  Under sommaren är det längre sammanhängande perioder, olika för olika fält, när ingen övar där.

De aktuella avlysningarna hittar du alltid på den här sidan. Gör gärna ett bokmärke om du ofta besöker våra fält. På fälten finns också informationstavlor. Dessutom är det flaggat rött när skjutning pågår. Passera heller aldrig om vi har bommat vägar – det kan innebära livsfara.

Trots att vi alltid är så noggranna vi kan, händer det att farlig materiel kan bli kvar på fälten, så kallad oexploderad ammunition. Den kan vara mycket farlig. Det är därför viktigt att vara extra försiktig, och att aldrig röra vid något okänt föremål. Läs mer om det i vår säkerhetsbroschyr du hittar under rubriken Dokument.

Var också noga med att följa parkeringsbestämmelser och att hålla eventuell hund under kontroll – annars finns risk att de stör markhäckande fåglar. På fälten råder allemansrätt, vilket gör att du får tälta, men inte mer än en natt på samma plats.

Tack vare att olika slags bandfordon åker på fälten och rör runt, blir det bra förutsättningar för flera unika arter av växter och insekter, bland annat olika arter av borttåtel och olika slags sandbin.

Vill du veta mer om hur vi sköter om fältet på Revingehed, ladda gärna ner övnings- och skötselplanen som finns bland under rubriken Dokument. Där står mycket om såväl historia som om vårt miljöarbete.

Viktigast av allt – tack vare våra övningsfält, där vi kan öva realistiskt, får vi duktiga soldater som kan genomföra insatser så väl här hemma som utomlands.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Personal: 600
Så har vi räknat