Kosta övnings- och skjutfält

Kosta övnings- och skjutfält är ett av Marinbasens olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden. Karta över skjutfältet hittar du i listan nedan.

371:a insatskompaniet ur 37:e hemvärnsbataljonen, KFÖ
371:a insatskompaniet ur 37:e hemvärnsbataljonen, KFÖ
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Aktuella övningar med risk för allmänheten hittar du alltid på den här sidan. Gör gärna ett bokmärke om du ofta besöker våra fält. Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel och det är alltid vägbommarna och informationstavlorna på plats som gäller i första hand. Passera aldrig om vi har bommat vägar, det kan innebära livsfara. På många av skjutfälten hissas även en röd flagga för att påvisa att farlig verksamhet pågår. Vid verksamhet med lös ammunition hissas ej röd flagga. Använd kontaktinformationen som finns på kartorna om du vill ha mer information.

Trots att vi är så noggranna vi kan, händer det att farlig materiel kan bli kvar på fälten, så kallad oexploderad ammunition (OXA). Den kan vara mycket farlig och man ska därför aldrig röra vid något okänt föremål.

Tack vare våra övningsområden, där vi kan öva realistiskt, får Sverige väl tränade soldater som kan genomföra insatser såväl här hemma som utomlands.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat