Vällinge skjutfält

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder.

Vid skarpskjutning på skjutbana avlyses inte övningsområdet. Förbud mot tillträde utan tillstånd gäller då endast till skjutbanornas riskområde.

Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk.

Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)
OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka).

Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand!

Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat