Vi låter Sverige vara i fred 2017

Alla vet att Sverige har ett försvar, men få vet vad personal i Försvarsmakten verkligen gör. Det var tesen inför 2017 års kampanj ”Vi låter Sverige vara i fred”. Den visar konkreta situationer med personal som genomför militära insatser och övningar, för att synliggöra hur Försvarsmakten arbetar dygnet runt medan det vardagliga livet i övriga samhället pågår “som vanligt”.

Kampanjen skulle skapa nyfikenhet och en vilja att ta reda på mer om försvaret. Kampanjen genomfördes under hösten 2017.

Kampanjfilm