Till framtidens försvar 2019

Kampanjen under hösten 2019 hade ett tydligt framtidstema. Syftet var att beskriva Försvarsmaktens relevans, att öka förståelsen för varför ett försvar behövs och varför det måste utvecklas.

Tanken var att kampanjen skulle få svenska folket att uppleva att Försvarsmakten vet vad som behövs i dag, att Försvarsmakten planerar för det som krävs i morgon och anpassar sig till den utveckling som inte gått att förutse.

Kampanjfilmer

Visningsbild Youtube. Framtidens försvar.
Foto: Försvarsmakten
Visningsbild, film, framtidens försvar.
Foto: Försvarsmakten