Som vilket annat jobb som helst. Nästan. 2014

Med kampanjen “Som vilket annat jobb som helst. Nästan.” ville Försvarsmakten locka fler att söka jobb hos dem. Man ville också visa att en anställning i försvaret går att kombinera med ett civilt jobb. Kampanjen genomfördes under mars 2014.

TVC