Är du officer utan att veta om det?

2015 genomfördes kampanjen “Är du officer utan att veta om det”? Målet var att öka kunskapen om officersyrket för att få fler att söka officersutbildning, i synnerhet kvinnor.

Reklamfilmer