Är du officer utan att veta om det? 2015

2015 genomfördes kampanjen “Är du officer utan att veta om det”? Målet var att öka kunskapen om officersyrket för att få fler att söka officersutbildning, i synnerhet kvinnor.

Reklamfilmer

Visningsbild för video i kampanjen Är du officer utan att veta om det? Endast för användning i detta sammanhang.
Visningsbild för video i kampanjen Är du officer utan att veta om det? Endast för användning i detta sammanhang.
Visningsbild för video i kampanjen Är du officer utan att veta om det? Endast för användning i detta sammanhang.