Just nu 2020

Just nu var en varumärkesbyggande kampanj som fokuserade på att visa vad Försvarsmakten gör just nu för att säkra fred och frihet och försvara Sverige på land, i luften och till sjöss.

Målet med kampanjen var att ge en ökad förståelse för både kända och okända militära förmågor och de människor i Försvarsmakten som tillsammans bidrar till Sveriges säkerhet.

Kampanjfilm

Foto: Försvarsmakten