Många har många frågor

Med kampanjen “Många har många frågor” ville Försvarsmakten framför allt locka unga kvinnor att söka sig till myndigheten. En ökad jämställdhet inom organisationen är en stark drivkraft i bland annat rekrytering, då det bedöms ge ett starkare försvar.

Kampanjen genomfördes under våren 2018.

Kampanjfilmer

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten.
Foto: Försvarsmakten