Vad håller du på med 2013

Rekryteringskampanjen Vad håller du på med? syftade till att få människor att tänka efter vad de egentligen gör av sin tid, och föreslå något att ägna sig åt som innebär en chans att göra verklig skillnad. Att utbilda sig och tjänstgöra inom försvaret.