Det där löser sig nog 2012

Rekryteringskampanj 2012 som belyser att konflikthärdar, områden drabbade av naturkatastrofer och hotsituationer faktiskt inte är något som “löser sig”, utan att det är någon som ser till att lösa det. Kampanjen pekar på att det finns ett yrke som går ut på att göra just det.

TVC/Bio

 

Print/utomhus