Du nya du fria

Hösten 2016 genomfördes kampanjen “Du nya du fria”. Syftet var att öka allmänhetens förståelse för Försvarsmakten och visa vad myndigheten gör. Kampanjen skulle även stärka bilden av dem som en relevant och tillförlitlig samhällsaktör som försvarar Sverige och landets intressen.

Kampanjen genomfördes under hösten 2016.

Kampanjfilm