Välkommen till vår verklighet 2011

Rekryteringskampanj som är utformad för att nå en bred målgrupp för att kunna rekrytera ett stort antal människor. En bärande del är att visa en realistisk bild av vad Försvarsmakten gör, för att komma tillrätta med vanliga missuppfattningar om vad det innebär att arbeta inom försvaret.

TVC/Bio

Print

Radio

Spot 1 (mp3)