Förstärkt skydd för kritisk undervattensinfrastruktur

Marinen och Kustbevakningen deltar under veckan i JEF-aktiviteten Nordic Warden som genom en ökad närvaro av fartyg till sjöss bidrar till skyddet av kritisk undervattensinfrastruktur.

Patrullfartyget HMS Malmö är ett av fartygen som deltar.
Patrullfartyget HMS Malmö är ett av fartygen som deltar.
Patrullfartyget HMS Malmö är ett av fartygen som deltar. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Bevakningsbåten HMS Munter med Göteborgs hamn i bakgrunden.
Bevakningsbåten HMS Munter med Göteborgs hamn i bakgrunden. Foto: Johanna Frejme/Försvarsmakten

JEF, Joint Expeditionary Force, är ett Försvarssamarbete mellan tio länder som leds av Storbritannien. En snabbinsatsstyrka ska kunna sättas upp som kan agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris med fokus på norra Europa.

Marinen och Kustbevakningen deltar under veckan i JEF-aktiviteten Nordic Warden som genom en ökad närvaro av fartyg till sjöss bidrar till skyddet av kritisk undervattensinfrastruktur.
JEF, Joint Expeditionary Force, är ett Försvarssamarbete mellan tio länder som leds av Storbritannien. En snabbinsatsstyrka ska kunna sättas upp som kan agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris med fokus på norra Europa.
Nordic Warden inleddes den 3 juni där nationerna i JEF turas om att förstärka patrulleringen av Östersjöregionen. Den här veckan deltar Sverige genom Marinen och Kustbevakningen med närvaro både i Östersjön och på Västkusten. Med hjälp av fartyg och fasta sensorer byggs en sjölägesbild som ger information om vad som rör sig ute till sjöss. Denna lägesbild delas mellan alla deltagande nationer och myndigheter.
HMS Munter tillhör Älvsborgs amfibieregemente. Foto: Johanna Frejme/Försvarsmakten

Nordic Warden inleddes den 3 juni där nationerna i JEF turas om att förstärka patrulleringen av Östersjöregionen. Den här veckan deltar Sverige genom Marinen och Kustbevakningen med närvaro både i Östersjön och på Västkusten. Med hjälp av fartyg och fasta sensorer byggs en sjölägesbild som ger information om vad som rör sig ute till sjöss. Denna lägesbild delas mellan alla deltagande nationer och myndigheter.

I December 2023 genomfördes en liknande aktivitet för skydd av kritisk undervattensinfrastruktur.