Spring Strike 24 övade strid i stort format

Att öva strid med brigader under ledning av en division var huvudsyftet med nyss avslutade Spring Strike 24.

Chefen första divisionen brigadgeneral Rickard Johansson i samspråk med överste Michael Carlén, chef fjärde brigaden.
Chefen första divisionen brigadgeneral Rickard Johansson i samspråk med överste Michael Carlén, chef fjärde brigaden.
Divisionschefen Rickard Johansson (till höger) i samspråk med överste Michael Carlén, chef fjärde brigaden. Mellan dessa i bakgrunden syns överstelöjtnant Johan Skiöld, övningsledare för Spring Strike 24 Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten
Anställda soldaterna Thea Rantzén och Elsa Lööw deltog i arméövningen Spring Strike 24.
Anställda soldaterna Thea Rantzén och Elsa Lööw från Ledningsregementet jobbade på ”Stexet”. De tyckte det var roligt att se hur tacksam divisionsstaben var för stödet de fick från betjäningsförbandet. Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten
Värnpliktiga soldaten Härlin från Ledningsregementet deltog i övningen Spring Strike 24
Värnpliktiga soldaten Härlin drog kabel och skötte bevakningen åt divisionsstaben under Spring Strike 24. Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten

Arméövningen Spring Strike 24 pågick förra veckan – samtidigt med Nato-övningen Swift Response 24 – med huvudfokus att öva strid med stora förband. Något som svenska armén inte har haft möjlighet att göra de senaste decennierna. 

Sedan tre år tillbaka finns första divisionen som ska leda striden, en viktig pusselbit för att passa in i Natostrukturen.  

ÖVA SAMSPELET

Att öva upp samspelet mellan första divisionen och de underliggande brigaderna är huvudfokus i armén just nu. Under Spring Strike 24 lades särskild tonvikt vid att öva fjärde mekaniserade brigaden, MekB 4.

– För första divisionen handlar det om att ge fjärde brigaden bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som brigad, samtidigt som vi själva lär oss metoder, processer och taktik för att slåss i ett större format, sa Rickard Johansson, chef första divisionen. 

BRA MAGKÄNSLA

Övningsplatsen för Spring Strike 24 var Småland och trakterna kring Eksjö, Vetlanda, Vimmerby och Målilla. Då det var en stabs- och sambandsövning var det bara staber som agerade i fält. Alla förband på marken bestod av spelgrupper. 

Halvvägs in i övningen var magkänslan hos divisionschefen god. 
– Det känns positivt så här långt. Vi har ett bra samspel, sa Rickard Johansson.

Under övningen stöttades första divisionen av ett betjäningsförband, ett kompani från Ledningsregementet som stod för all logistik. Värnpliktiga soldaten Härlins uppgift var att dra kabel och sköta bevakning.

SLUTÖVNING

– Det här är vår slutövning, om en månad och sex dagar muckar vi, berättade han. 

Han var nöjd med förbandets insats i övningen. 

– Det har varit kul. Man tvingas lösa problem, jag har blivit en mer självständig person.

På stabsexpeditionen, ”Stexet” satt anställda soldaterna Elsa Lööw och Thea Rantzén. De beskrev sig själva som filtret mellan kompaniet och divisionsstaben.

– Vi betjänar divisionsstaben med högt och lågt. Det kan vara att skriva ut kartor, hålla koll på tider och en massa annat. Det är väldigt lärorikt och omväxlande, sa Elsa Lööw. 

ALLA GÖR SKILLNAD

Som tjänstgörande på ”Stexet” får man ett helikopterperspektiv på divisionsstabens arbete. Elsa Lööw och Thea Rantzén var mycket imponerade av samspelet, där varje kugge är avgörande för att maskineriet ska rulla. 

– Det spelar ingen roll vart man kommer från och vad man gör. Alla har gröna kläder och pratar samma språk, alla gör skillnad, sa Thea Rantzén.