Sveriges nya signalspaningsfartyg döpt

Våren lyste med sin frånvaro och var för dagen ersatt med ett lätt snöfall. Närvarande var däremot såväl musikkår, gäster som besättningen på det nya signalspaningsfartyget HMS Artemis som idag döptes i Karlskrona. Inom kort kommer besättningen att kasta loss och personalen från FRA, Försvarets Radioanstalt kan leverera underrättelser för Sveriges säkerhet

I närtid kommer HMS Artemis att kasta loss för sitt första skarpa underrättelseuppdrag.
I närtid kommer HMS Artemis att kasta loss för sitt första skarpa underrättelseuppdrag.
I närtid kommer HMS Artemis att kasta loss för sitt första skarpa underrättelseuppdrag. Foto: Cecilia Lindberg/Försvarsmakten
Det nya fartyget är betydligt större än sin föregångare, HMS Orion.
Det nya fartyget är betydligt större än sin föregångare, HMS Orion. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Flaggvakt från Första ubåtsflottiljen och Marinens musikkår förgyllde ceremonin.
Flaggvakt från Första ubåtsflottiljen och Marinens musikkår förgyllde ceremonin. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

HMS Artemis ersätter HMS Orion som tjänstgjort i drygt 40 år på haven där hon tjänat och skyddat Sverige genom att samla in kvalificerade underrättelser. Det nya fartyget är bättre på alla sätt. Hon är större, bekvämare och framför allt modern. Det märks såväl för besättningen som för FRA:s personal, som är de som genomför själva underrättelsearbetet. Hytter, matsal, gym och arbetsplatserna ombord uppfyller modern standard vilket är viktigt när man är till sjöss under långa tider.

Namnskylten avtäckts vilket markerar dopet.
Namnskylten avtäckts vilket markerar dopet.
Namnskylten avtäckts vilket markerar dopet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marinchef Ewa Skoog Haslum och Generaldirektören för Försvarets Radioanstalt, Björn Lyrvall, talade vid dopet.
Marinchef Ewa Skoog Haslum och Generaldirektören för Försvarets Radioanstalt, Björn Lyrvall, talade vid dopet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Dopet förrättades lämpligt nog av Generaldirektören för FRA, Björn Lyrvall:

– Med Konungens gillande ska ditt namn vara HMS Artemis Må lycka och framgång följa dig på haven och må du bli en stark länk i vårt försvar. Avtäck namnskylten!

Två besättningsmedlemmar avtäckte därmed namnskylten och fartyget var döpt enligt flottans traditioner. Marinchef Ewa Skoog Haslum pratade om en glädjande och historisk dag:

– Marina traditioner är viktiga för oss. Våra fartyg är med oss länge, ibland har flera generationer personal fått tjänstgöra på samma skrov. Därför är tillfällen som detta, som både ger ett avslut och en början, viktiga. De ger perspektiv och en punkt att förhålla sig till när vi ser tillbaka och spejar framåt.

HMS Artemis kommer i närtid att gå till sjöss och göra sin första skarpa underrättelseinhämtning, det innebär också att Orion kan pensioneras, efter att i årtionden tjänat Sverige.