Marinen och Kustbevakningen övar tillsammans

Efter en vecka av dis och dimma skiner solen över Lysekil, ett antal fartyg och båtar från marinen och Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 032. Samverkan mellan myndigheter ingår som en del av Marinövning Vår 24, som just nu pågår längs västkusten och i Västerhavet.

ombord kombinationsfartyget KBV 032
ombord kombinationsfartyget KBV 032
Anders Håkansson, fartygschef KBV 032 och fanjunkare SarahLinn Håkansson från marinen, ombord kombinationsfartyget KBV 032 utanför Lysekil under Marinövning Vår 24. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Kustbevakningens kombinationsfartyg
Under övningen kopplade ledningsfartyget HMS Skaftö på Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 032. Kopplingsmomentet är en del av en samverkansövning som syftar till att skapa förmåga för Kustbevakningen att kunna ge bunker och transportera materiel till marinens enheter till sjöss. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Under dagens övning samverkar marinens fartyg HMS Skaftö och Kustbevakningens KBV 032 kring ytövervakning, för att bygga sjölägesbild. 

– Rent konkret övar vi tillsammans med marinen på procedurer kring ytövervakning och delning av sjöläge, säger Anders Håkansson.

Ombord KBV 032 finns förutom Kustbevakningens personal även SarahLinn Håkansson, specialistofficer i marinen. 

– I det här läget handlar det mycket om att förstå varandras förutsättningar och förmågor för att hitta samverkansmöjligheter. Att vara ombord på varandras fartyg är utbildande åt båda håll, säger fanjunkare SarahLinn Håkansson, SLO HMS Visby.