Svenska fartyg vid finska skärgårdsbaser

Sverige och Finland har ett tätt militärt samarbete. Under den finska marinövningen Freezing Winds 23 blir det tydligt hur nära den svenska och finska marinen står rent operativt. Svenska örlogsfartyg har baserats vid vid finska skärgårdsbaser under övningen.

Finland
Finland
En svag måne hänger över skärgårdsskogen och det svarta vattnet när den svenska korvetten guidas in i den dolda finska basen av en finsk robotbåt. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
HMS Gävle
– På det här sättet får vi också möjlighet att ansikte mot ansikte utvärdera dagens övningar och lära känna varandra mellan besättningarna på ett personligt plan, säger örlogskapten David Forslund, fartygschef på korvetten HMS Gävle. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Den svenska och finska marinen övar sjöstrid tillsammans till sjöss. Nu sker också övning av logistikförsörjning och samverkan vid finska skärgårdsbaser.

– Förutom att öva på gemensam sjöstrid har vi under Freezing Winds 23 även övat basering av svenska fartyg vid våra skärgårdsbaser. Det visar hur nära den finska och svenska flottan står varandra rent operativt, säger kommendör Jan Brunberg, kommendör för den finska Kustflottans 6. Ytstridsflottilj.

För de sjömän och officerare som deltar i övningen innebär detta många moment som ska genomföras under svåra förhållanden. Marinen ger en inblick i vad som sker i övningen som pågår just nu.

På rätt kurs genom natten

Novembernatten är svart och skärgårdsbasen är nästan helt nedsläckt. En finsk robotbåt glider före i det slöjade månljuset, och visar vägen genom det grunda svarta vattnet. Den finska skärgården är lika lurig som den svenska. Inget annat vatten i världen bjuder på så mycket navigatoriska utmaningar som de svenska och finska skärgårdarna.

Manöverofficeren och fartygschefen sitter på bryggan på den svenska korvetten HMS Gävle. För att inte störa ögonens förmåga att se ut i mörkret är det nästan lika mörkt på bryggan som utanför. Neddimmade navigations- och radarskärmar, och de röda siffrorna på kompasserna, är de enda ljuskällorna.

Omfattande övningsverksamhet

Sverige och Finland har delvis gemensam försvarsplanering och omfattande gemensam övningsverksamhet, särskilt inom marinen.

Kommendör
Jan Brunberg, kommendör för den finska Kustflottans sjätte Ytstridsflottilj. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

– Under Freezing Winds 23 tränar svenska och finska enheter tillsammans med Nato-partners för att snabbt och effektivt genomföra gemensamma marina operationer. Därigenom stärker vi vår förmåga att snabbt kunna möta uppkomna förändringar i säkerhetsläget, säger kommendör Jan Brunberg, kommendör för Kustflottans sjätte Ytstridsflottilj. 

Sida vid sida vid finsk bas

De gemensamma finsk-svenska övningarna inom yt-, undervattens- och luftstrid såväl som komplexa taktiska övningar, är vardag för besättningarna vid det här laget. Men under Freezing Winds 23, den första finska marinövningen med internationellt deltagande sedan landet blev medlem i Nato, övas värdlandsstöd på en ny nivå. Under övningen logistikförsörjs och baserar svenska örlogsfartyg sida vid sida med finska enheter.

– Oavsett Natomedlemskap är banden länderna emellan starkare än någonsin. Att ta in svenska fartyg på våra skärgårdsbaser visar även hur nära den finska och svenska flottan står varandra rent operativt, säger kommendör Jan Brunberg, kommendör för den finska Kustflottans sjätte Ytstridsflottilj. 

Oavsett Natomedlemskap är banden länderna emellan starkare än någonsin.

Jan Brunberg, kommendör för den finska Kustflottans sjätte Ytstridsflottilj

 

Spännande för erfarna navigatörer 

Medan den 57 meter långa fartyget på avstånd följer sin finska kollega, robotbåten FNS Hanko, samtalar officerarna på HMS Gävles brygga om var de är på väg och hur det ska gå till. Att i mörker och kraftig vind gå in i en ny hamn för första gången, som varken finns på sjökortet eller syns för blotta ögat är spännande även för erfarna navigatörer. Den enda information de har från sjökortet är att skärgårdsviken på många ställen är betänkligt grund. 

Deras samtal avbryts av en röst på radion. Det är den finska robotbåten som förklarar hur svenskarna ska ta sig in. I viken ligger flera prickar, alltså flytande sjömärken, och robotbåten har tänt sitt sökarljus rakt mot en av dem. 

– Go east of this bouy. Then south to the pier with the lights on. 

Freezing Winds 23
Den svenska korvetten HMS Sundsvall och den finska robotbåten FNS Raahe i Skärgårdshavet under Freezing Winds 23. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Övningen ett ytterligare steg

Samtalet på bryggan antar en lugnare ton medan HMS Gävle följer instruktionerna. När fartyget närmar sig kajen kliver en finsk soldat fram ur skuggorna och tar emot förtöjningstamparna. Så fort korvetten ligger fast förtöjer den finska robotbåten på utsidan. 

Finland är vår viktigaste partner och någon vi delar operationsmiljö med. Under Freezing Winds 23 tar vi ytterligare steg och lär vi känna både våra finska kollegor, deras vatten, baser och besättningar, säger örlogskapten David Forslund, fartygschef HMS Gävle. 

Han fortsätter: 

– Genom att basera vid finska baser tar vi ytterligare steg mot ett fullt utvecklat svenskt-finskt operativt försvarssamarbete. På det här sättet får vi också möjlighet att ansikte mot ansikte utvärdera dagens övningar och lära känna varandra mellan besättningarna på ett personligt plan. Slutligen får vi tillfälle att öva i basområden som skulle kunna vara aktuella vid svenskt-finskt samarbete vid en säkerhetspolitisk kris eller krig, säger örlogskapten David Forslund.