Nu startar Freezing Winds 23

På måndagen påbörjades den största finska marinövningen med internationellt deltagande sedan landet blev medlem i Nato. Svenska marinen deltar med fyra fartyg och personal till övningsledning och staber.

En man och en kvinna som sitter i ett stridsfartyg
En man och en kvinna som sitter i ett stridsfartyg
”Övningen möjliggör för svenska enheter att träna tillsammans med Finland och NATO partners för att snabbt och effektivt genomföra gemensamma marina operationer” säger kommendör Anders Bäckström, chef 4.sjöstridsflottiljen. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Ett stridsfartyg ute på vattnet
Korvetten HMS Sundsvall är en av fyra svenska fartyg som deltar i Freezing Winds 23 i Finland. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Under perioden 20 november–1 december 2023 deltar den svenska marinen tillsammans med övriga inbjudna nationer i den finska marina övningen Freezing Winds 23. Det är den finska marinens övning, med deltagare från Finland, Sverige, Estland, Frankrike, Storbritannien, USA samt Natos stående minjaktsgrupp, NATO SNMCMG1. 

Fokus på nationellt försvar

Freezing Winds 23 har fokus på nationellt försvar och är den finska marinens höstslutövning med syfte att utveckla deras taktiska förmåga, förmåga till värdlandsstöd, förmåga att leda nationellt och multinationellt i alla dimensioner och funktioner, både defensivt och offensivt.
– Övningen möjliggör för svenska enheter att träna tillsammans med Finland och Natopartners för att snabbt och effektivt genomföra gemensamma marina operationer. Därigenom stärker vi vår förmåga att snabbt kunna möta uppkomna förändringar i säkerhetsläget, säger kommendör Anders Bäckström, chef Fjärde sjöstridsflottiljen.

Under Freezing Winds 23 övar och utvecklar Sverige och Finland processerna kring värdlandsstöd.
– Genom vårt deltagande i övningen stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Tillsammans står vi starka i vår strävan att bibehålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet, säger kommendör Anders Bäckström.

Tillsammans står vi starka i vår strävan att bibehålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet.

kommendör Anders Bäckström.

En speciell operationsmiljö

Sverige bidrar med två korvetter typ Gävle, ett minröjningsfartyg typ Koster, ett stödfartyg samt ett antal personer i övningsledning och staber. Sammantaget deltar omkring 200 personer från den svenska marinen.

– Vi delar en speciell operationsmiljö i form av skärgård och undervattensterräng. Det är bara vi i hela världen som har den här miljön. Det är en självklarhet att Sverige och Finland ska jobba tillsammans för att utveckla vår förmåga i den här miljön. Även det geografiska läget gör Finland till en lämplig partner för marinen att öva med. Det är både enkelt och kostnadseffektivt att öva med Finland, säger kommendör Anders Bäckström.